وردپرس

SHIPPING METHODS ARE MALFUNCTIONING | WordPress.org


Los métodos de envío no están funcionando correctamente, los clientes están usando: Envío Gratis sin haber cumplido el monto mínimo de compra.

Shipping Methods are malfuctioning, clients are able to use: Free Shipping without the require amount.

این خبر را در ایران وب سازان مرجع وب و فناوری دنبال کنید

مشاهده پاسخ های این مطلب
———————————————
این مطلب از سایت انجمن وردپرس گردآوری شده است و کلیه حقوق مطلق به انجمن وردپرس می باشد در صورت مغایرت و یا بروز مشکل اطلاع دهید تا حذف گردد

منبع: انجمن وردپرس

دکمه بازگشت به بالا