سرویس میزبانی لینوکس

[vc_row king_class=”price_compare” king_class_container=”table-wrapper”][vc_column][titles text=”JTNDc3Ryb25nJTNFJTBBJUQ4JUE4JUQ5JTg3JUQ4JUFBJUQ4JUIxJURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ5JUJFJUQ5JTg0JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUQ4JUIyJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JURCJThDJTIwJUQ5JTg4JUQ4JUE4JTBBJTNDJTJGc3Ryb25nJTNFJTBBJURBJUE5JUQ5JTg0JURCJThDJUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JURBJUE5JUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg3JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg1JURCJThDJTIwJUQ4JUFGJURCJThDJUQ4JUFBJUQ4JUE3JUQ4JUE4JURCJThDJUQ4JUIzJTIwJUQ5JTg3JUQ4JUE3JTIwJUQ5JUJFJUQ4JUI0JUQ4JUFBJURCJThDJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JURCJThDJTIwJURBJUE5JUQ5JTg2JUQ4JUFG” type=”h1″ class=”caps”][margin margin_top=”50px”][vc_row_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain first-row” el_animate=”animated eff-fadeIn” width=”1/4″ el_delay=”300″][vc_column_text el_class=”prices”]

استارتر

70000 تومان/در سالحرفه ای90000 تومان
خرید پلن[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain first-row center” el_animate=”animated eff-fadeIn” width=”1/4″ el_delay=”400″][vc_column_text el_class=”prices”]

بهترین پلن

تجاری

90000تومان/در سالحرفه ای120000 تومان
خرید پلن[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain first-row last” el_animate=”animated eff-fadeIn” width=”1/4″ el_delay=”500″][vc_column_text el_class=”prices”]

حرفه ای

120000تومان/در سالحرفه ای150000 تومان
خرید پلن[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”first rowfirst first-row” el_animate=”animated eff-fadeIn” width=”1/4″ el_delay=”200″][vc_column_text el_class=”title”]

همه ویژگی های میزبانی هاست

انتخاب بهترین پلن

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner king_class=”th”][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]1 وب سایت[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]چند وب سایت[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain last” width=”1/4″][vc_column_text]چند وب سایت[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”first rowfirst” width=”1/4″][vc_column_text]تعداد وب سایت[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner king_class=”td”][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain last” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”first rowfirst” width=”1/4″][vc_column_text]دامنه رایگان[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner king_class=”th”][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]1,000MB

+

4000MBهدیه[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]3,000MB

+

7000 مگابایت هدیه[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain last” width=”1/4″][vc_column_text]3,000MB

+
10000MB هدیه[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”first rowfirst” width=”1/4″][vc_column_text]فضا وب[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner king_class=”td”][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]

25

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]نامحدود[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain last” width=”1/4″][vc_column_text]نامحدود[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”first rowfirst” width=”1/4″][vc_column_text]اکانت ایمیل[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner king_class=”th”][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain last” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”first rowfirst” width=”1/4″][vc_column_text]دیتابیس[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner king_class=”td”][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain last” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”first rowfirst” width=”1/4″][vc_column_text]برنامه رایگان[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner king_class=”td”][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”first rowfirst” width=”1/4″][vc_column_text]پشتیبان گیری رایگان[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner king_class=”th”][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain last” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”first rowfirst” width=”1/4″][vc_column_text]بهینه سازی جستجو[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner king_class=”td”][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain last” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”first rowfirst” width=”1/4″][vc_column_text]ضمانت آپ تایم 99.9{[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner king_class=”th”][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]

20GB

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain last” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”first rowfirst” width=”1/4″][vc_column_text]پهنای باند[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner king_class=”td”][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]5000 تومان[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain last” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”first rowfirst” width=”1/4″][vc_column_text]نصب رایگان[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner king_class=”th”][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]اضافی[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]اضافی[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain last” width=”1/4″][vc_column_text]رایگان[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”first rowfirst” width=”1/4″][vc_column_text]ویژگی های امنیتی[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner king_class=”td”][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain last” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”first rowfirst” width=”1/4″][vc_column_text]هاست ابری[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner king_class=”th”][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]250000 تومان[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain last” width=”1/4″][vc_column_text]500000 تومان[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”first rowfirst” width=”1/4″][vc_column_text]بازاریابی و اعتبار سنجی[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner king_class=”td”][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain last” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”first rowfirst” width=”1/4″][vc_column_text]پشتیبانی 24/7/365[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner king_class=”th”][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]

1

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]

50

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain last” width=”1/4″][vc_column_text]نامحدود[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”first rowfirst” width=”1/4″][vc_column_text]سازنده وب سایت[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner king_class=”td”][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain last” width=”1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”first rowfirst” width=”1/4″][vc_column_text]30 روز ضمانت بازگشت پول[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner king_class=”first-row”][vc_column_inner el_class=”rowsremain” el_animate=”animated eff-fadeIn” width=”1/4″ el_delay=”300″][vc_column_text el_class=”prices”]70000تومان/در سالحرفه ای90000 تومان
خرید پلن[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain first-row center” el_animate=”animated eff-fadeIn” width=”1/4″ el_delay=”400″][vc_column_text el_class=”prices”]90000 تومان/در سالحرفه ای120000 تومان
خرید پلن[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”rowsremain last” el_animate=”animated eff-fadeIn” width=”1/4″ el_delay=”500″][vc_column_text el_class=”prices”]120000 تومان/در سالحرفه ای150000 تومان
خرید پلن[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”first rowfirst” el_animate=”animated eff-fadeIn” width=”1/4″ el_delay=”200″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row king_class=”feature_section7″][vc_column][titles text=”JTNDc3Ryb25nJTNFJTBBJUQ4JUI0JUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ5JTg0JTIwJUQ5JTg3JUQ5JTg1JUQ5JTg3JTIwJUQ5JUJFJUQ5JTg0JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg3JUQ4JUE3JTBBJTNDJTJGc3Ryb25nJTNF” type=”h1″ effect=”animated eff-fadeIn delay-200ms” class=”caps”][margin margin_top=”20px”][vc_column_text el_class=”one_fifth_less”]

دامنه رایگان

[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”one_fifth_less”]

دیتابیس نامحدود

[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”one_fifth_less”]

نصب وردپرس

[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”one_fifth_less”]

99.9ضمانت آپ تایم

[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”one_fifth_less last”]

easy-to-use
کنترل پنل

[/vc_column_text][margin margin_top=”30px”][vc_column_text el_class=”one_fifth_less”]

سازنده وب سایت

[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”one_fifth_less”]

SSL
گواهینامه ها

[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”one_fifth_less”]

انتقال
وب سایت و دامنه

[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”one_fifth_less”]

30 روز
بازگشت پول

[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”one_fifth_less last”]

24/7/365
پشتیبانی رایگان

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row king_class=”feature_section8″][vc_column][titles text=”JTNDc3Ryb25nJTNFJTBBJUQ5JTg2JUQ4JUI4JUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUI0JUQ4JUFBJUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUE3JTBBJTNDJTJGc3Ryb25nJTNF” type=”h2″ class=”caps white”][margin margin_top=”20px”][testimonials words=”40″ category=”partners” template=”testimonial/layout-3.php” order=”desc”][/vc_column][/vc_row][vc_row king_class=”feature_section9″][vc_column][titles text=”JTNDc3Ryb25nJTNFJTBBJUQ5JUJFJUQ4JUIxJUQ4JUIzJUQ4JUI0JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ5JUJFJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFFJTIwLSUyMCVEOCVCMyVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4NCVEOCVBNyVEOCVBQSUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOSU4NSVEOCVBNyUyMCVEOCVBOCVEOSVCRSVEOCVCMSVEOCVCMyVEQiU4QyVEOCVBRiUyMSUwQSUzQyUyRnN0cm9uZyUzRQ==” type=”h1″ class=”caps”][margin margin_top=”30px”][vc_row_inner][vc_column_inner el_class=”one_half” width=”1/2″][vc_column_text el_class=”box”]

نصب سایت ساز

ایده پردازان نظری به منظور بالا بردت کیفیت و همچنین راحتی مشتریان در صورت درخواست مشتری، نرم افزار سایت ساز نصب می نماید.

[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”box”]

نصب فروشگاه ساز

ایده پردازان نظری در راستای تجارت الکترونیک و رفع نیاز های مشتریان اقدام به نصب نرم افزار فروشگاهی حرفه ای متصل به شتاب و پست می نماید.

[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”box”]

گارانتی برگشت وجه

شاپ  هاست ایران به منظور  بالا بردن میزان رضایت مندی مشتریان برای کلیه مشتریان شرایط گارانتی بازگشت وجه 30 روزه را بدون قید و شرط فراهم نموده است.

[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”box”]

کنترل پنل های حرفه ای

ایده پردازان نظری کلیه هاست های خود را با کنترل پنل های حرفه ای پلسک و سی پنل ارائه می دهد این کنترل پنل ها امکانات نامحدودی در اختیار کاربر قرار می دهند

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”one_half last” width=”1/2″][vc_column_text el_class=”box”]

پشتیبانی 24 ساعته

یکی از بهترین ویژگی های ایده پردازان نظری پشتیبانی 24 ساعته خود می باشد شما در هر ساعت می توانید با ما تماس بگیرید.

[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”box”]

دامین رایگان

ایده پردازان نظری  بر روی کلیه پلن های خود دامین رایگان ای ار ار ارائه می دهد پس نگران خرید دامین نباشید.

[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”box”]

سئو رایگان

اکثر شرکت ها بابت سئو کردن سایت هزینه های بالایی می گیرند اما ایده پردازان نظری به صورت رایگان این خدمات را ارائه می دهد

[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”box”]

اتصال به شتاب و پست

کلیه سرویس های هاست در صورت درخواست مشتری و نصب سایت ساز یا فروشگاه ساز به افزونه  درگاه پرداخت و پست ارائه می شود.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row king_class=”client_logos two”][vc_column][titles text=”JUQ5JTg1JUQ4JUI0JUQ4JUFBJUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUE3″ type=”h3″ class=”caps gray”][margin margin_top=”20px”][vc_column_text]

clientlogo18-grayclientlogo13-grayclientlogo14-grayclientlogo19-grayclientlogo11-grayclientlogo16-grayclientlogo20-gray

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

دکمه بازگشت به بالا