وردپرس

Not Able to Activate, Won’t Create a Database Table


Hello, I am trying to activate MailPoet 4.24 on a site using the latest version of WordPress. I keep getting the following message when activating.

Migration “MailPoet\Migrations\App\Migration_20230419_080000” failed. Details: An exception occurred while executing ‘SELECT t0.value AS value_1, t0.id AS id_2, t0.created_at AS created_at_3, t0.updated_at AS updated_at_4, t0.newsletter_id AS newsletter_id_5, t0.option_field_id AS option_field_id_6 FROM Wm9CD3n_mailpoet_newsletter_option t0 WHERE t0.newsletter_id = ?’ with params [1]:

SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table ‘wp_9iar1.Wm9CD3n_mailpoet_newsletter_option’ doesn’t exist

WOuld love to use the program if anyone knows what is up.

مشاهده پاسخ های این مطلب
———————————————
این مطلب از سایت انجمن وردپرس گردآوری شده است و کلیه حقوق مطلق به انجمن وردپرس می باشد در صورت مغایرت و یا بروز مشکل اطلاع دهید تا حذف گردد

منبع: انجمن وردپرس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا