وردپرس

upgraded to php8.1 dynamic to top critical error


Replies: 0

WordPress version 6.4.3
Active theme: Refined Theme (version 1.1.0)
Current plugin: Dynamic To Top (version 3.5.2)
PHP version 8.1.27

received a critical error this morning using this plugin

پایان/ مرجع وب و فناوری

مشاهده پاسخ های این مطلب
———————————————
این مطلب از سایت انجمن وردپرس گردآوری شده است و کلیه حقوق مطلق به انجمن وردپرس می باشد در صورت مغایرت و یا بروز مشکل اطلاع دهید تا حذف گردد

منبع: انجمن وردپرس

دکمه بازگشت به بالا