سایت ساز

آماده سازی+تنظیمات سایت ساز

این بخش اختیاری است در صورتی که کاربر تمایل داشته باشد مطالب اولیه توسط ایده پردازان انجام شود

سایت ساز حرفه ای

ir, co.ir , id.ir . ac.ir

  • 7000مگابایت فضای هاستینگ شامل
  • یک عدد دامین رایگان به دلخواه مشتری
سایت ساز اقتصادی

ir , , , co.ir , id.ir . ac.ir

  • 3000 مگابایت فضای هاستینگ شامل
  • یک عدد دامین رایگان به دلخواه مشتری
وب سایت اتلیه عکاسی و فیملبرداری

نصب پوسته خبری و تنظیمات اولیه پوسته خبری
ir, co.ir , id.ir . ac.ir

  • 2000مگابایت فضای هاستینگ شامل
  • یک عدد دامین رایگان به دلخواه مشتری
پورتال خبری و خبرگزاری

نصب پوسته خبری و تنظیمات اولیه پوسته خبری
ir, co.ir , id.ir . ac.ir

  • 20000مگابایت فضای هاستینگ شامل
  • یک عدد دامین رایگان به دلخواه مشتری
سایت ساز استاندارد

دامين اي ار رايگان

  • 2000 مگابایت فضای هاستینگ +2000مگابایت فضای هاست هدیه شامل