هاست اپن کارت

هاست 500 مگابایت اپن کارت
 • این پکیج شامل امکانات اضافه زیر می باشد
 • شامل یک عدد دامین ir رایگان به دلخواه مشتری الف
 • نصب آخرین نسخه جوملا فارسی ب
 • ثبت در موتورهای جستجو گر نظیر گوگل ج
هاست 1000 مگابایت اپن کارت
 • این پکیج شامل امکانات اضافه زیر می باشد
 • شامل یک عدد دامین ir رایگان به دلخواه مشتری الف
 • نصب آخرین نسخه اپن کارت فارسی ب
 • ثبت در موتورهای جستجو گر نظیر گوگل ج
هاست 3000 مگابایت اپن کارت
 • این پکیج شامل امکانات اضافه زیر می باشد
 • شامل یک عدد دامین ir رایگان به دلخواه مشتری الف
 • نصب آخرین نسخه اپن کارت فارسی ب
 • ثبت در موتورهای جستجو گر نظیر گوگل ج