فروشگاه ساز

فروشگاه ساز طلایی
 • 10000مگابایت فضای هاستینگ یک عدد دامین رایگان به دلخواه. شامل
 • دامین رایگان شامل دامین های ir , .co.ir می باشد .در ضمن هزینه ای بابت عدم ثبت دامین عودت داده نمی شود. توجه
شروع از
ریال10,000,000
سالانه
ریال3,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
فروشگاه ساز نقره ای
 • 5000مگابایت فضای هاستینگ یک عدد دامین ای ار رایگان. شامل
 • دامین رایگان شامل دامین های ای ار می باشد .در ضمن هزینه ای بابت عدم ثبت دامین ای ار عودت داده نمی شود. توجه
شروع از
ریال5,000,000
سالانه
ریال3,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
فروشگاه ساز برنزی تومانی

این پکیج فاقد دامین می باشد
(به دلیل افزایش قیمت جهانی دامین ، در این پکیج دامین ای ار ارائه نمی شود و مناسب اشخصا و شرکت هایی می باشد که دامین خود را قبلا ثبت کرده اند.)

 • 2000مگابایت فضای هاستینگ شامل
شروع از
ریال4,300,000
سالانه
ریال3,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
فروشگاه فروش کارت شارژ و کارت اعتباری
 • 5000مگابایت فضای هاستینگ یک عدد دامین رایگان به دلخواه. شامل
 • دامین رایگان شامل دامین های ir , com , net ,org , biz , .co.ir می باشد .در ضمن هزینه ای بابت عدم ثبت دامین عودت داده نمی شود. توجه
فروشگاه ساز مخصوص کتابفروشی
 • 5000مگابایت فضای هاستینگ یک عدد دامین رایگان به دلخواه. شامل
 • دامین رایگان شامل دامین های ir , .co.ir می باشد .در ضمن هزینه ای بابت عدم ثبت دامین عودت داده نمی شود. توجه
فروشگاه ساز فروش فایل های دانلودی
 • 5000مگابایت فضای هاستینگ یک عدد دامین رایگان به دلخواه. شامل
 • دامین رایگان شامل دامین های ir , .co.ir می باشد .در ضمن هزینه ای بابت عدم ثبت دامین عودت داده نمی شود. توجه