ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
ریال2,450,000
1 سال
ریال2,450,000
1 سال
ریال3,400,000
1 سال
.ir
ریال145,000
1 سال
ریال145,000
1 سال
ریال300,000
1 سال
.net
ریال2,850,000
1 سال
ریال2,850,000
1 سال
ریال3,800,000
1 سال
.org
ریال3,860,000
1 سال
ریال3,860,000
1 سال
ریال4,600,000
1 سال
.biz
ریال1,450,000
1 سال
ریال1,450,000
1 سال
ریال1,850,000
1 سال
.info
ریال1,350,000
1 سال
ریال1,350,000
1 سال
ریال2,800,000
1 سال
.co.ir
ریال4,120
1 سال
N/A
ریال99,000
1 سال
.site
ریال1,050,000
1 سال
ریال1,050,000
1 سال
ریال1,300,000
1 سال
.xyz
ریال900,000
1 سال
ریال900,000
1 سال
ریال1,200,000
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains