وردپرس

Not converting when media uploaded via PHP


With your plugin enabled, I can upload images via the media library and they get converted to webp automatically.

However, I’m uploading images in PHP using the media_handle_sideload() and these aren’t converted automatically. Can your plugin be updated to handle this, or can we fire the webp conversion programmatically?

Many thanks, Steve

این خبر را در ایران وب سازان مرجع وب و فناوری دنبال کنید

مشاهده پاسخ های این مطلب
———————————————
این مطلب از سایت انجمن وردپرس گردآوری شده است و کلیه حقوق مطلق به انجمن وردپرس می باشد در صورت مغایرت و یا بروز مشکل اطلاع دهید تا حذف گردد

منبع: انجمن وردپرس

دکمه بازگشت به بالا