بدون دسته بندی

Map کردن کلاس


با سلام

https://vatanbgs.com/Api/GetListProductHomePageSelect?IdCustomer=00000000-0000-0000-0000-000000000000

با post خروجی ببنید
من چطوری این در فلاتر بتونم map کنم

این مپ من کار نمیکند

class HomePageViewMobileModel {

List<HomePageViewModel> Type1 = new List<HomePageViewModel>();
List<HomePageViewModel> Type2 = new List<HomePageViewModel>();
List<HomePageViewModel> Type3 = new List<HomePageViewModel>();
List<HomePageViewModel> Type4 = new List<HomePageViewModel>();
List<HomePageViewModel> Type5 = new List<HomePageViewModel>();


List<SlideShowViewModel> SlideShow = new List<SlideShowViewModel>();
HomePageViewMobileModel({
this.Type1 ,
this.Type2 ,
this.Type3 ,
this.Type4 ,
this.Type5 ,
this.SlideShow ,
});


factory HomePageViewMobileModel.fromJson(Map<String, dynamic> parsedJson){
return HomePageViewMobileModel(
Type1: parsedJson['Type1'],
Type2: parsedJson['Type2'],
Type3: parsedJson['Type3'],
Type4: parsedJson['Type4'],
Type5: parsedJson['Type5'],
SlideShow: parsedJson['SlideShow'],
);
}


}


class SlideShowViewModel
{
int Id ;
String Title ;
String TitleBtnCick ;
String AddressUrl ;
String Image ;
DateTime CreateDate ;
bool IsActive ;
String SlideTypeName ;
int IdTypeSlider ;
SlideShowViewModel({
this.Id ,
this.Title ,
this.TitleBtnCick ,
this.AddressUrl ,
this.Image,
this.CreateDate ,
this.IsActive,
this.SlideTypeName ,
this.IdTypeSlider
});


factory SlideShowViewModel.fromJson(Map<String, dynamic> parsedJson){
return SlideShowViewModel(
Id: parsedJson['Id'],
Title: parsedJson['Title'],
TitleBtnCick: parsedJson['TitleBtnCick'],
AddressUrl: parsedJson['AddressUrl'],
Image: parsedJson['Image'],
CreateDate: parsedJson['CreateDate'],
IsActive: parsedJson['IsActive'],
SlideTypeName: parsedJson['SlideTypeName'],
IdTypeSlider: parsedJson['IdTypeSlider'],
);
}
}


class HomePageViewModel
{
int Inventory;
int MaxSelect;
String NameFa;
String NameEn;
String NameEnSlug;
String ImageName;
String Title;
String Alt;
int TotalPrice;
int IdTypeDisplay;
int ValueDisplay;
int TotalPriceDisplay;
int Rating;
int IdProductHomePageType;
bool IsNewProduct;
bool IsAuction;
bool IsSpecial;
int IdProduct;
int IdProductInventory;
int TedadDarBag;
String HomePageType;
HomePageViewModel({
this.Inventory,
this.MaxSelect,
this.NameFa,
this.NameEn,
this.NameEnSlug,
this.ImageName,
this.Title,
this.Alt,
this.TotalPrice,
this.IdTypeDisplay,
this.ValueDisplay,
this.TotalPriceDisplay,
this.Rating,
this.IdProductHomePageType,
this.IsNewProduct,
this.IsAuction,
this.IsSpecial,
this.IdProduct,
this.IdProductInventory,
this.TedadDarBag,
this.HomePageType,
});


factory HomePageViewModel.fromJson(Map<String, dynamic> parsedJson){
return HomePageViewModel(


Inventory: parsedJson['Inventory'],
MaxSelect: parsedJson['MaxSelect'],
NameFa: parsedJson['NameFa'],
NameEn: parsedJson['NameEn'],
NameEnSlug: parsedJson['NameEnSlug'],
ImageName: parsedJson['ImageName'],
Title: parsedJson['Title'],
Alt: parsedJson['Alt'],
TotalPrice: parsedJson['TotalPrice'],
IdTypeDisplay: parsedJson['IdTypeDisplay'],
ValueDisplay: parsedJson['ValueDisplay'],
TotalPriceDisplay: parsedJson['TotalPriceDisplay'],
Rating: parsedJson['Rating'],
IdProductHomePageType: parsedJson['IdProductHomePageType'],
IsNewProduct: parsedJson['IsNewProduct'],
IsAuction: parsedJson['IsAuction'],
IsSpecial: parsedJson['IsSpecial'],
IdProduct: parsedJson['IdProduct'],
IdProductInventory: parsedJson['IdProductInventory'],
TedadDarBag: parsedJson['TedadDarBag'],
HomePageType: parsedJson['HomePageType']
);
}


}
عکس های ضمیمه


برنامه نویس
جهت کسب اطلاعات بیشتر به انجمن برنامه نویس مراجعه نمایید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 15 =

دکمه بازگشت به بالا
WhatsApp chat