وردپرس

Does the plugin cache the API response


Can you confirm if the plugin is fetching data in real time via the API or does it cache it for x number of hours/days?

I’m sure you know that each request is charged to Google for using their API. A lot of page visits to the calendar would likely go over their free monthly tier. Ideally the plugin would allow for the data to be cached for a period of time to avoid too many API calls.

این خبر را در ایران وب سازان مرجع وب و فناوری دنبال کنید

مشاهده پاسخ های این مطلب
———————————————
این مطلب از سایت انجمن وردپرس گردآوری شده است و کلیه حقوق مطلق به انجمن وردپرس می باشد در صورت مغایرت و یا بروز مشکل اطلاع دهید تا حذف گردد

منبع: انجمن وردپرس

دکمه بازگشت به بالا