فناوری اطلاعات

پرتغال یک گام به ممنوعیت تجهیزات چین ۵G نزدیک شدبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، CSSC سازمان مشاوره نخست وزیر پرتغال است و تاریخ سند مذکور نیز ۲۳ می است. این اقدام ضربه دیگری به تلاش های یک شرکت چینی سازنده تجهیزات مخابراتی است که قصد داشت وارد بازار ۵G پرتغال شود و قراردادهای فعل خود را تمدید کند.

براساس قانونی که در اواخر آگوست تایید شد، دولت پرتغال می تواند استثناها، محدودیت های استفاده یا توقف استفاده از تجهیزات و خدمات شرکت های مخابراتی را تعیین و شرایط و مهلت هایی در این زمینه مشخص کند.

اپراتورهای مخابراتی مهم این کشور Altice، NOS و ودافون هستند که هم اکنون از تجهیزات ۵G شرکت چینی مشهور در شبکه های اصلی خود استفاده نمی کنند. این درحالی است که کشورهای اروپایی و آمریکا بیم آن دارند که دخالت چین در زیرساخت های حساس ممکن است امنیت را به خطر بیندازد. هرچند دولت چین چنین ادعاهایی را رد می کند.

شبکه های ۵G فعلی پرتغال به تنهایی فعالیت نمی کنند و هنوز تا حد زیادی برمبنای فناوری و تجهیزات ۴G کار می کنند.

CSSC بدون نام بردن از چین یا تهیه کنندگان چینی از ریسک بالای امنیتی از تهیه کنندگان یا تامین کنندگانی سخن گفته که مقر آن در کشوری است که دولت آن بر فعالیت هایش در کشورهای ثالث کنترل دارد یا فشار وارد می کند.

پایان/ مرجع وب و فناوری

منبع:مهر

دکمه بازگشت به بالا