فناوری های نوین

ویروس مصنوعی از جنس نانو جان انسان ها را نجات می دهدبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، وکتورهای مصنوعی مانند ویروس های واقعی هستند اما به جای انتشار بیماری، درمان بافت ها، ترمیم مولکول ها و اصلاح ژن ها را انجام می دهند. آنها از مواد نانو قابل شخصی سازی، مولکول های زیستی درمانی و باکتریوفاژT۴ (ویروسی که چند نوع باکتری و حتی باکتری مقاوم به دارو را از بین می برد)، ساخته شده اند.

ونیگالا رائو یکی از محققان پروژه و پروفسور زیست شناسی در CUA در بیانیه ای نوشته است: ما نشان دادیم راهی برای توسعه ژن درمانی مبتنی بر باکتریوفاژهای موثر و ایمن با پتانسیل بی نهایت برای اختلالات ژنتیکی، دیابت و سرطان وجود دارد.

مولفان پژوهش از باکتریوفاژT۴ به عنوان پلتفرمی برای پروژه وکتور ویروس مصنوعی استفاده کردند. آنها مواد ژنتیکی اصلی را از پوسته پروتئینی جدا کردند و در مرحله بعد با استفاده از کریسپر پوسته را با دی ان ای خارجی و مولکول های زیستی دیگر پر کردند.

پوسته پروتئینی در مرحله بعد با لیپید پوشانده شد. رائو و همکارانش در تحقیق جدید ادعا می کنندAVV مانند ویروس به راحتی وارد یک سلول انسانی می شود. او در این باره می گوید: این گامی مهم در جهت گسترش ژن درمانی فعلی است و فضایی نوین برای درمان های آینده ایجاد می کند.

جالب آنکه باکتریوفاژهای مشابه دیگری نیز وجود دارند اما محققان تصمیم گرفتند از T۴ برای ایجاد وکتور ویروس مصنوعی استفاده کنند زیرا پوسته ثابت، یک سطح خارجی بزرگ با ۱۰۲۵ مولکول غیرحیاتی و حجم داخلی زیادی دارد و می تواند تا ۱۷۱kbp دی ان ای و هزار مولکول را در خود جای دهد.

به طور کلی پلتفرم T۴ به وکتور ویروس مصنوعی کمک می کند مانند نانوذرات با ظرفیت بالا و قابلیت ارائه مقدار زیادی مولکول درمانی به طور یکباره عمل کند. محققان همچنین وکتور ویروس های مصنوعی در محیط آزمایشگاهی را برای انتقال دیستروفین( بزرگترین ژن در ژنوم انسان) به سلول ها منتقل کردد که این آزمایش موفقیت آمیز بود.

به گفته محققان وکتورهای ژن درمانی فعلی دیگر هم اکنون در فاز آزمایشی قرار دارند.

پایان/ مرجع وب و فناوری

منبع:مهر

دکمه بازگشت به بالا