فناوری اطلاعات

هزارپا الهام بخش ربات چابک شدبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، گروهی از فیزیکدانان، مهندسان و ریاضی دانان انستیتو فناوری جورجیا سعی کردند با تقلید حرکات هزارپا نظریه جدیدی از حرکت چندپایان توسعه دهند.

آنها پس از آزمایش های متعدد متوجه شدند ربات هایی که پاهای بیشتری دارند می توانند بدون فناوری های اضافی کنترلی یا حسگری، روی سطوح ناهموار با چابکی حرکت کند.

دانیل گلدمن از دانشکده فیزیک در این باره می گوید: هنگامیکه یک هزارپا را در حال حرکت می بینیم در حقیقت شاهد حیوانی هستیم که در جهانی متفاوت از جهان حرکتی ما زندگی می کند. حرکات ما به طور کلی تحت تاثیر اینرسی است. اگر فرد پایش را بچرخاند، روی آن باید تکیه کند و به سمت جلو برود. اما در جهان هزارپایان، اگر یکی از بخش ها و اعضای بدن آنها متوقف شود، موجود زنده به طور آنی متوقف می شود.

محققان این نظریه را ارائه کرده اند که طبق آن افزودن یک جفت پا به ربات توانایی آن برای طی کردن سطوح چالش برانگیز را بیشتر می کند.

این نظریه به ایجاد پاهای رباتیکی منجر شد که به طور موفقیت آمیزی بدون نیاز به حسگرها برای بررسی محیط عمل می کردند. اگر یکی از پاها از کار می افتاد، بقیه آنها همچنان به حرکت خودادامه می دادند.

باکسی چانگ محقق پست دکتری فیزیک در این باره می گوید: در یک ربات دوپای پیشرفته حسگرهای متعددی لازم است تا ابزار کنترل شود. اما در موارد استفاده ای مانند جستجو و نجات، اکتشاف مریخ یا حتی میکرو ربات ها، به ربات با قابلیت حسگری محدود نیاز است. دلایل زیادی برای ایجاد یک ابزار بدون حسگر وجود دارد. ممکن است حسگرها گرانقیمت و ظریف باشند یا محیط به سرعت تغییر کند و حسگر نتواند به سرعت واکنش نشان دهد.

محققان برای بررسی این نظریه یک سطح بسیار ناهموار ایجاد کردند و ربات را وادار به ناوبری در آن کردند. آزمایش ها با رباتی با ۶ پا آغاز شد و در هر مرحله ۲ پا اضافه و در نهایت به ۱۶ عدد رسید. محققان متوجه شدند هرچه تعداد پاها بیشتر می شود، چابکی ربات برای حرکت در مسیر بدون حسگرها بیشتر می شود.

این خبر را در ایران وب سازان مرجع وب و فناوری دنبال کنید

منبع:مهر

دکمه بازگشت به بالا