تماس با ما: 02166057992 چت آنلاین   ورود

مهم ترین تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری


1-تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری در نحوه طرح دعوی
در بحث دعاوی حقوقی باید یک دادخواست تنظیم کنیم و این دادخواست را به دادگاه ارائه دهیم.برای شکایت های کیفری نیازی به این کار نیست. و تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که یک شکوائیه تنظیم کنید.برای طرح دعاوی حقوقی شما نمی توانید پرونده خود را از طریق شکایت پیگیری کنید.

2-تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری در هزینه ها
این هزینه در مورد دعاوی حقوقی بسیار متفاوت خواهد می باشد. یعنی شما باید با توجه به پرونده ای دارید باید هزینه ای متفاوت پرداخت کنید. توجه به این نکته نیز قابل اهمیت می باشد که تمامی پرونده های حقوقی نیاز به پرداخت هزینه دارند. در مورد هزینه های دعاوی کیفری نیز باید بیان کنم که تقریبا هزینه هاییی که شما برای این پرونده ها انجام می دهید یکسان می باشد.

3-تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری در مرجع صالح به رسیدگی
در دعاوی حقیقی دادگاه مجازاتی در نظر نمی گیرد و فقط فرد مرتکب را ملزم به انجام تکالیف خود و رسیدگی به حقوق قانونی دیگران می کند، اما دعاوی کیفری مربوط به عملی است که به واسته آن مجازات تعین شده است و طرح شکایت کیفری را می شود در هر ورق کاغذی نوشت و نزد مراجع قانونی برد اما طرح شکایات حقوقی حتما باید در فرم تنظیم دادخواست نوشته و تنظیم شود تا از نظر مراج قضایی مورد پذیرش قرار گیرد.
آگاهی از تمامی موارد ذکر شده در تنظیم دادخواست ضروری میباشد در نتیجه وجود وکیل که شما را از تمامی قوانین موجود آگاه کند بسیار حائز اهمیت است.برنامه نویس
جهت کسب اطلاعات بیشتر به انجمن برنامه نویس مراجعه نمایید

نظرات شما

WhatsApp chat