تماس با ما: 02166057992 چت آنلاین   ورود

مشکل در کد های php


با سلام
دوستان من یه اسکریپتی استفاده میکنم متاسفانه ادرس سایت نمیتونم بدم
با استفاده از کد زیر موقعیت اجسام رو توی صفحه اصلی تغییر میده
مثلا سطر یک عکس xرو توی سایت در وسط بالای فلان عکس نشون میده "" هم جدا میکنه سطر دو عکسy رو زیر عکس x یا هر طرف دیگه نشون میده با این کد ها موقعیت هارو دادن
میخوام ببینم اینا دستی هستن ؟ یا با نرم افزار خاصی اینارو میگیرن
من اینارو دستی تغییر میدم عوض میشه لوکیشن عکس ها ولی سطر اول رو تغییر دادن به جایی که میخوام 1 ساعت زمان برده میخوام ببینم همینطوری دستی باید ویرایش داد نرم افزار یا الگوریتم خاصی ندارن ؟

کد PHP:


    $coords = array(19=>"494,155,514,164,545,174,561,173,587,162,602,148,599,137,581,129,570,120,557,111,544,110,496,135",

        "418,129,443,139,465,136,487,123,507,116,513,108,511,95,498,88,484,83,467,76,442,70,419,83,404,108",

        "439,229,463,246,486,243,527,236,554,212,556,190,544,179,525,170,499,167,464,188,440,203",

        "209,129,229,140,261,132,277,118,281,104,267,89,249,77,228,76,211,79,196,87,186,92,172,106",

        "114,185,133,190,157,184,182,167,181,116,160,113,140,121,127,126,112,136,93,149,88,173",

        "568,209,579,230,614,237,638,230,647,221,644,177,631,158,617,158,583,175",

        "71,241,93,248,111,243,134,231,134,212,134,199,98,183,77,180,63,185,60,205,57,221,59,234",

        "298,107,331,125,358,125,374,112,395,103,395,78,376,73,355,63,333,61,317,67,304,76,299,84",

        "551,380,538,356,539,338,547,321,577,318,589,315,612,330,627,351,615,366,577,385",

        "585,311,566,298,571,267,581,251,603,244,633,239,657,252,660,276,665,297,652,313,618,324",

        "433,307,478,329,512,312,526,286,515,255,499,246,475,246,452,257,431,270",

        "247,175,264,184,300,179,319,163,309,133,296,116,281,125,262,134,232,147",

        "302,234,350,241,370,229,379,220,376,192,365,173,338,161,313,170,294,194,292,210",

        "223,360,242,370,267,375,274,370,286,368,293,360,297,349,299,335,295,317,293,303,288,294,271,288,264,288,255,285,240,290,233,300,218,322",

        "79,324,103,323,128,310,131,291,127,260,105,258,82,256,50,256,48,278,43,298,56,317",

        "449,418,473,430,507,430,522,420,530,407,530,386,530,365,514,362,487,361,462,364,443,378",

        "338,359,364,375,398,378,421,371,445,361,456,349,450,328,442,317,414,304,385,311",

        "112,358,102,383,154,418,210,402,171,330,127,349",

        "336,444,335,408,352,387,370,385,399,385,410,383,423,395,433,413,429,432,420,440,399,448,362,447",

        "233,422,230,399,229,374,269,379,298,378,297,412,291,428,269,432,252,433,240,427",

        "222,251,241,208,222,180,201,162,190,177,179,202,155,216,144,237,144,259,143,279,166,298,196,311,229,292",
        
"683,206,675,482,74,480,3,265,56,361,135,421,241,450,395,458,553,433,641,369,667,323,683,277,659,183,591,121,518,85,427,64,288,58,216,77,148,98,89,142,35,199,1,256,38,147,136,60,292,29,445,29,556
,50,609,94,632,122,643,132,658,145,662,163,673,176"
);} 


انجمن تخصصی وب هاستینگ ایران
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پاسخ به انجمن تخصصی وب هاستینگ ایران مراجعه نمایید

نظرات شما

WhatsApp chat