وردپرس

مشکل در لینک‌های ووکامرس – مشکلات دیگر


برای رفع این مشکل:

به این مسیر برید: plugins/woocommerce/includes

فایل class-wc-download-handler.php رو باز کنید

کدهای زیر رو از فایل پاک کنید:

کد اول:

    // Fallback, accept email address if it's passed.
    if ( empty( $_GET['email'] ) && empty( $_GET['uid'] ) ) { // WPCS: input var ok, CSRF ok.
      self::download_error( __( 'Invalid download link.', 'woocommerce' ) );
    }

 

کد دوم:
 

    if ( isset( $_GET['email'] ) ) { // WPCS: input var ok, CSRF ok.
      $email_address = wp_unslash( $_GET['email'] ); // WPCS: input var ok, CSRF ok, sanitization ok.
    } else {
      // Get email address from order to verify hash.
      $email_address = is_a( $order, 'WC_Order' ) ? $order->get_billing_email() : null;

      // Prepare email address hash.
      $email_hash = function_exists( 'hash' ) ? hash( 'sha256', $email_address ) : sha1( $email_address );

      if ( is_null( $email_address ) || ! hash_equals( wp_unslash( $_GET['uid'] ), $email_hash ) ) { // WPCS: input var ok, CSRF ok, sanitization ok.
        self::download_error( __( 'Invalid download link.', 'woocommerce' ) );
      }
    }

 

موفق باشید…


ویرایش شده توسط navidsincereمنبع: وردپرس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 + 14 =

دکمه بازگشت به بالا