تماس با ما: 02166057992 چت آنلاین   ورود

مشکل در اسگرول دیتاگریدویو با رویداد cellpainting


با سلام

دوستان من تو سی شارپ با رویداد cell painting دیتاگریدمو درست کردم ولی متاسفانه موقع اسکرول کردن دیتا گرید ویوم شکل گرید ویوم به هم میریزه ممنون میشم یه راهنمایی بکنید

private void dataGridView1_CellPainting_1(object sender, DataGridViewCellPaintingEventArgs e)
{
if ((e.RowIndex < -1) || (e.RowIndex >= dataGridView1.RowCount) || (e.ColumnIndex < 0) || (e.ColumnIndex >= dataGridView1.Columns.Count))
{
return;
}
e.Handled = true;
if (e.RowIndex == -1)
{}
else
{

if ((e.State & DataGridViewElementStates.Selected) == DataGridViewElementStates.Selected)
{
e.Graphics.FillRectangle(new SolidBrush(Color.FromArgb(245, 245, 245)), e.CellBounds);


}

else
{
e.Graphics.FillRectangle(new SolidBrush(Color.FromArgb(255, 255, 255)), e.CellBounds);
}
var format = new StringFormat(StringFormat.GenericDefault);
format.Alignment = StringAlignment.Near;
format.LineAlignment = StringAlignment.Center;
format.FormatFlags |= StringFormatFlags.DirectionRightToLeft;
//format.FormatFlags |= StringFormatFlags.NoClip;
var fontfamily = new FontFamily("Cairo");
var font = new Font(fontfamily, 7);
e.Graphics.DrawString(dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[1].Value.ToString(), new Font(new FontFamily("cairo"), 9), Brushes.Black, e.CellBounds.Right - 50, e.CellBounds.Top + 20, format);e.Graphics.FillRectangle(new SolidBrush(Color.FromArgb(231, 231, 231)), e.CellBounds.X, e.CellBounds.Y, e.CellBounds.Width, 1);


}

}

datagridview.PNG

عکس های ضمیمهبرنامه نویس
جهت کسب اطلاعات بیشتر به انجمن برنامه نویس مراجعه نمایید

نظرات شما

WhatsApp chat