فناوری اطلاعات

شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع تصویب سند ملی امنیت غذاییبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در اولین جلسه کمیسیون هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوا که حسب موافقت رئیس جمهور با موضوع بررسی تعیین مرجع تصویب سند ملی و دانش بنیان امنیت غذایی با حضور نمایندگان روسای قوا و ذی ربطان موضوع برگزار شد؛ اظهار داشت: رئیس جمهور چندین بار به طور شفاهی به بنده فرمودند که سند امنیت غذایی را دنبال و سند را نهایی کنید. این سند ابعاد حقوقی دارد و مجلس هم باید کمک کند.

وی با اشاره به بخش سلامت و بهداشت و درمان سند امنیت غذایی گفت: باید وزارت بهداشت نیز کمک کند تا ابعاد سلامتی سند امنیت غذایی اجرا شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: بخشی از سند امنیت غذایی مربوط به حوزه علم کشاورزی و فرهنگ است بنابراین یک سند کاملاً میان رشته ای و میان دستگاهی است و چون شورای عالی انقلاب فرهنگی فراقواست و همه قوا در آنجا حضور دارند نظر رئیس جمهور این بود که اینجا این بحث را نهایی کنیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: اگر لازم است کمیته مشترک از دستگاه های مختلف برای نهایی سازی سند امنیت غذایی تشکیل شود، حال اگر این جمع این سند را نهایی کند به شورای عالی انقلاب فرهنگی می رود و اگر نکته ای داشته باشد آنجا تکمیل می کنند.

خسروپناه، بیان کرد: برای نهایی سازی سند امنیت غذایی دو میز مستقل در حوزه بهداشت و علوم انسانی تشکیل می شود.

وی ادامه داد: مرجعیت تصویب امنیت غذای شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود چراکه شورا فراقوه ای است و با تغییر دولت و وزیر به عنوان یک مصوب و سند باقی می ماند و همه موظف هستند اجرا کنند. از طرفی یک جمع کارشناسی متعدد از رشته های مختلف از جمله وزارت بهداشت و شورای سلامت این سند را نوشتند.

بر اساس اعلام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ در خاتمه این جلسه با اجماع همه اعضای حاضر کمیسیون هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوا و نمایندگان دستگاههای ذی ربط از شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد که مرجع تصویب سند ملی و دانش بنیان امنیت غذایی به دلایل مختلف شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.

وی دلایل این تصمیم را شأن فراقوه ای شورا، ثبات مصوبات شورا، جایگاه حقوقی مصوبات شورا و وظایف و اختیارات شورا بر اساس فرامین امامین انقلاب و دانش بنیان بودن سند ملی امنیت غذایی عنوان کرد.

همچنین جهت تکمیل سند و تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد که کمیته مشترکی با حضور نمایندگان طرفین تشکیل شود تا پیشنهادهای دبیرخانه شورای عالی سلامت را به پیش نویس سند ملی و دانش بنیان امنیت غذایی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کند.

در اجرای ماده ۶ سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، اولین جلسه هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوا با حضور نمایندگان رئیس قوه قضائیه و مقننه، نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، دبیر شورای معین و دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

پایان/ مرجع وب و فناوری

منبع:مهر

دکمه بازگشت به بالا