فناوری اطلاعات

شرکت‌های تراشه آمریکایی از بازار چین چشم‌پوشی نمی‌کنندشرکت‌های نیمه‌رسانای آمریکایی به رغم نگرانی‌های امنیت ملی دولت آمریکا، خواهان دسترسی به بازار چین بوده و خواستار قوانین شفاف دولت بایدن هستند.

به گزارش ایسنا، جان نوفر – رئیس و مدیرعامل انجمن صنعت نیمه‌رسانای آمریکا – گفت: این بزرگترین بازار ما است و ما تنها صنعتی نیستیم که مدعی آن هستیم. دیدگاه ما این است که باید در این بازار حضور داشته باشیم.

نوفر در مصاحبه با بلومبرگ گفت: این بر عهده دولت است که اولویت‌های امنیت ملی را تعیین کند. این کار ما نیست. کار ما این است که مطمئن شویم دولت، زمانی که اقداماتی را برای تضمین امنیت ملی انجام می‌دهد، می‌داند چه پیامدی بر تجارت دارد.

مدیرعامل انجمن صنعت نیمه‌رسانای آمریکا گفت: خوش‌بین است که دولت در برخورد با چنین حفاظ‌هایی، عملگرا خواهد بود تا مطمئن شود که برنامه تراشه‌ها موفقیت آمیز است و شرکت ها می‌توانند اعتبار مالی را به دست آورند. این گروه که در کمک به تصویب قوانینی که مشوق‌ها را فعال می‌کنند، نقش اساسی داشت، می‌گوید که خواهان قوانین شفاف در این مسیر است.

جیمی گودریچ – نائب رئیس سیاست جهانی این گروه تجاری – گفت: ما فقط می‌خواهیم قوانین جاده‌ای شفاف وجود داشته باشد تا آنچه دولت فکر می‌کند یک نگرانی امنیت ملی است، به خوبی تعریف شده و شفاف و همچنین قابل پیش‌بینی باشد. صریح بگویم ما در دو دولت گذشته، در خصوص امنیت ملی و محدودیت‌های تجاری، کمی سرگردان بودیم.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گودریچ خاطرنشان کرد برای شرکت ها در صنعت نیمه‌رسانا که تلاش می‌کنند برنامه پنج ساله خود را مشخص کنند، مطلع نبودن از تحولات شش ماه آینده، ابهامات و چالش‌های زیادی را ایجاد می‌کند.

انتهای پیام

این خبر را در ایران وب سازان مرجع وب و فناوری دنبال کنید

منبع:ایسنا

دکمه بازگشت به بالا