بدون دسته بندی

سوال: لیست زیرمجموعه های غیر فعال


سلام
فرض کنید جدول زیر را داریم
CREATE TABLE [dbo].[Table_1](
[Id] [int] NOT NULL,
[Name] [nvarchar](50) NOT NULL,
[ParentId] [int] NULL,
[Status] [bit] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_Table_1] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO;
INSERT INTO [dbo].[Table_1]
([Id],[Name],[ParentId] ,[Status] )
VALUES
(1,'آسیا', null, 1),
(2,'', 1, 1),
(3,'شهرری', 2, 0),
(4,'کرج', 2, 1),
(5,'شهر', 4, 1),
(6,'عظیمه', 4, 0);

حال می خواهم وقتی کد ایران را وارد کردم لیست تمام زیرمجموعه های غیر فعال ایران را برگرداند (فرزند اول تا فرزند فرزند….)
مثلا باتوجه به اعات جدول بالا
خروجی لیست برابر با شهرری و عظیمه باشد
کد مروبطه را چگونه بنویسمبرنامه نویس
جهت کسب اطلاعات بیشتر به انجمن برنامه نویس مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 + 8 =

دکمه بازگشت به بالا