تماس با ما: 02166057992 چت آنلاین   ورود

سوال: خطای undefined symbol _main in module c0.ASM در turboc++3


سلام.
#include <dos.h>
void palette(int pnum)
{
union REGS r ;
r.h.bh = 1 ; /* code for mode 4 */
r.h.bl = pnum ;
r.h.ah = 0xb ;
int86(0x10, &r, &r) ;
}

چرا برنامه ی بالا در کمایل هیچ خطایی نمیدهد ولی در لینکر خطای زیر را میدهد؟:متفکر:
undefined symbol _main in module c0.ASM
Screenshot (152).jpgScreenshot (153).jpgScreenshot (154).jpgScreenshot (155).jpg

عکس های ضمیمهبرنامه نویس
جهت کسب اطلاعات بیشتر به انجمن برنامه نویس مراجعه نمایید

نظرات شما

WhatsApp chat