تماس با ما: 02166057992 چت آنلاین   ورود

سوال: خطای unable to cast object of type


سلام
لطفا راهنمایی کنید مشکل این خطا چیه؟
unable to cast object of type "model" to type ‘system.data.datarowview
مدل

    public partial class FiscalYear    {
public int EId { get; set; }
public string Description { get; set; }
public string StartDate { get; set; }
public string EndDate { get; set; }
public Nullable<int> Creator { get; set; }
public Nullable<System.DateTime> CreationDate { get; set; }
public Nullable<int> LastModifier { get; set; }
public Nullable<System.DateTime> LastModificationDate { get; set; }
}

کد

 DataRowView currentrow = (DataRowView)Table1BindingSource.Current;
MessageBox.Show(currentrow["EId"].ToString());برنامه نویس
جهت کسب اطلاعات بیشتر به انجمن برنامه نویس مراجعه نمایید

نظرات شما

WhatsApp chat