تماس با ما: 02166057992 چت آنلاین   ورود

سوال: ثبت مبلغ پرداختی متناظر با مبلغ هر قسط


در نمونه پیوست و در فرم 1 ، من میخوام با زدن دکمه تایید ، مبلغ پرداختی معادل مبلغ هر قسط در ستون پرداخت جدول ثبت بشه:
1- اگه مبلغ پرداختی مساوی مبلغ قسط باشه: برای اولین پرداخت اگه 1200000 پرداخت شد در قسط اول ثبت بشه و قسط دوم 1000000 و بهمین ترتیب تا آخر
2- اگه مبلغ پرداختی مساوی مبلغ قسط نباشه: 2000000 پرداخت شد مبلغ 1200000 برای قسط اول و مبلغ 800000 ریال در قسط دوم اضافه بشه.
در پرداخت دوم مثلا اگه 1300000 پرداخت شده مبلغ 200000 به 800000 قبلی قسط دوم اضافه بشه و باقیمانده 500000 به قسط سوم ثبت بشه.
در نهایت یعنی اینکه مبلغ پرداخت هر قسط با مبلغ قسط پاس بشه و مانده صفر گردد.
باید از حلقه استفاده بشه ولی دستورش رو نمیدونم
فایل های ضمیمهبرنامه نویس
جهت کسب اطلاعات بیشتر به انجمن برنامه نویس مراجعه نمایید

نظرات شما

WhatsApp chat