فناوری های نوین

ساخت حسگر زیستی مدرن مبتنی بر میکروفلویدیک در دانشگاه تربیت مدرسبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس امروزه در مراکز تحقیقاتی، دانشگاه های معتبر و صنایع مدرن، توجه ویژه ای به تراشه های میکروفلویدیک می شود. در این طرح پژوهشی با استفاده از ترکیبی مناسب از نیروهای هیدرودینامیک و دای الکتروفورتیک، ده ها هزار سلول در رزولوشن تک سلولی در ریزانباره هایی بر روی تراشه قرار می گیرند تا آزمایش شوند.

بدین ترتیب آزمایش ده ها هزار تک سلول به صورت همزمان بر روی تراشه ای با مساحت چند سانتی متر مربع امکان پذیر است. حسگر زیستی مورد نظر با ایجاد ساختار ساندویچی بر روی دانه (بید) های حساس به پروتئین های هدف در انباره ها شکل می گیرد. در نتیجه، این تراشه میکروفلویدیک امکان تشخیص سطح پروتئین های مختلف ارائه شده توسط سلول ها و مقایسه آنها با هم را فراهم می سازد.
در این طرح تحقیقاتی، هزاران تک سلول سرطان سینه MCF-۷ به صورت موازی بررسی شده و رفتار آنها با سلول های نرمال مقایسه شده است. بر اساس سیگنال های دریافتی از این سلول ها و نقشه نگاری بیان پروتئین این سلول ها، امکان تفکیک سلول های سرطانی از سلول های سالم با دقت بیش از ۹۸ درصد فراهم شد.

نتایج این تحقیق در قالب مقاله ای در مجله IEEE Sensors پذیرش شده است. نویسنده اول این مقاله مهندس رحیم دشتی (دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بیومکانیک) و نویسنده مسوٰول و استاد راهنمای پایان نامه مذکور دکتر روزبه عابدینی نسب، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس می باشند.

پایان/ مرجع وب و فناوری

منبع:مهر

دکمه بازگشت به بالا