فناوری اطلاعات

راه‌اندازی سرویس های فناوری اطلاعات بین ایران و عمانبه گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری‌های پستی بین دو کشور ایران و عمان امروز در دیدار حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و وزیر حمل و نقل و ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور عمان امضا شد۔

از موارد ذکر شده در این تفاهم نامه همکاری برای سرویس پرداخت پستی و ارتباط بیشتر بین دو کشور از لحاظ خرید کالاهای اینترنتی از پلتفرم‌های داخلی و همچنین خرید کالاهای اینترنتی از پلتفرم‌های خارجی است.

همچنین چاپ تمبر مشترک بین دوکشور و انتقال تجارب در موارد مختلف فنی و مهندسی و ارتباط الکترونیک و افزایش مراودات پستی، چاپ مشترک و همچنین برگزاری نمایشگاه مشترک تمبر در هر دوکشور از موارد ذکر شده در تفاهم نامه است۔

در این برنامه تفاهم نامه بین مدیر عامل شرکت پست ایران و نایب رئیس پست عمان امضا شد۔

این خبر را در ایران وب سازان مرجع وب و فناوری دنبال کنید

منبع:مهر

دکمه بازگشت به بالا