فناوری اطلاعات

دسترسی شرکت‌های کوچک به تضامین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان فراهم شدبه گزارش خبرنگار مهر، علی وحدت امروز در آئین تبادل تفاهم نامه همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق‌های ضمانت سرمایه گذاری تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: این تفاهم نامه نشان دهنده یک اقدام کشور برای تأمین مالی شرکت‌های کوچک به شمار می‌رود.
وی حاطر نشان کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی متولی حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه مالی است و در این راستا تلاش دارد تا از همه ظرفیت‌ها برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان بهره ببرد.

وی گفت: در سال‌های اخیر کمتر به شرکت‌های کوچک توجه شده استولی حمایت از انها وظیفه همه نهادها و دستگاه‌ها است.

رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی یادآور شد: از سوی دیگر شرکت‌های کوچک جز شرکت‌های خوش حساب هستند به گونه‌ای که میزان بدهی آنها نزد صندوق ۹ دهم درصد (کمتر از نیم درصد) بوده است. ازهمین رو باید به آنها توجه ویژه ای شود.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به این تفاهم نامه خاطرنشان کرد: این تفاهم نامه دسترسی شرکت‌های کوچک به تضامین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان را فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد: با انعقاد این تفاهم نامه با صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، شرکت‌ها می‌توانند با هزینه کمتر تضامین مورد نیاز را تأمین کنند.

پایان/ مرجع وب و فناوری

منبع:مهر

دکمه بازگشت به بالا