تماس با ما: 02166057992 چت آنلاین   ورود

خواندن مقدار اشیا User control در parent آن


چند یوزر کنترل را باید به یک StackPanel اضافه میکنم و بعدش باید مقدار تکس با کس های هر کدوم از یوزر کنترل ها رو بدست بیارم .

اضافه کردن یوزر کنترل ها


private void BtnAddUc_OnClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{

UcOrderPl OrderPl = new UcOrderPl();
Stak.Children.Add(OrderPl);
}

chlid.png

مثلا باید مقدار طول هر کدوم رو بتونم بدست بیارم.

عکس های ضمیمهبرنامه نویس
جهت کسب اطلاعات بیشتر به انجمن برنامه نویس مراجعه نمایید

نظرات شما

WhatsApp chat