فناوری اطلاعات

جدیدترین آمار ضریب نفوذ پهن باند ثابت


به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آماری که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره شاخص‌های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه داده است، تعداد خطوط شهری و روستایی و ضریب نفوذ تلفن ثابت رشد ثابتی داشته است.

همچنین تعداد خطوط دایر و تعداد خطوط منصوبه نیز نشان می‌دهد که آمار ضریب نفوذ تلفن ثابت در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ حدود ۳۵ میلیون مورد است.

بر اساس آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی از ۴۷.۲۵۱ به ۴۷.۴۰۳ افزایش یافته که این میزان ۰.۳۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین تعداد روستاهای دارای ارتباط نیز رشدی ۰.۲۵ درصدی را تجربه کرده اند.

در مجموع تعداد اشتراک‌های روستایی نشان می‌دهد که از میزان ۳,۹۷۴,۹۴۲ در زمستان ۱۴۰۰ به میزان ۳,۹۵۵,۴۴۸ در زمستان ۱۴۰۱ رسیده است.

تعداد اشتراک‌های باند پهن اینترنت ثابت به تفکیک تکنولوژی نشان می‌دهد که بیشترین تکنولوژی مورد استفاده کاربران X-DSL است. پس از آن TD-LTE و بعد از آن به ترتیب FTTH و Wifi تکنولوژی‌های مورد استفاده کاربران اینترنت در ایران هستند.

سهم بازار مشترکین پهن باند ثابت به تفکیک تکنولوژی نیز نشان می‌دهد که ۷۷ درصد کاربران از تکنولوژی X-DSL استفاده می‌کنند. ۱۸ درصد کاربران از تکنولوژی TD-LTE و سه درصد کاربران از تکنولوژی Wifi و دو درصد کاربران از تکنولوژی FTTH استفاده می‌کنند.

جدیدترین آمار ضریب نفوذ پهن باند ثابت

تعداد اشتراک‌های باند پهن اینترنت ثابت به تفکیک تجاری و خانگی و ضریب نفوذ پهن باند ثابت نشان می‌دهد اشتراک‌های باند پهن اینترنت ثابت خانگی به بیش از ۱۳ میلیون رسیده است. تعداد اشتراک‌های باند پهن اینترنت ثابت تجاری و اداری نیز کمی بیش از ۱۰ میلیون و ضریب نفوذ پهن باند ثابت حدود ۱۳ میلیون مورد را نشان می‌دهد.

تعداد اشتراک‌های ارتباطات پهن باند ثابت به تفکیک سرعت هم نشان می‌دهد که بیشترین میزان سرعت مورد استفاده کاربران خانگی و تجاری ۲۰۴۸ تا kbps ۱۰۲۴۰ است.

ترافیک مکالمه ورودی و خروجی درحوزه ثابت نیز نشان می‌دهد که بیش از ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دقیقه ترافیک مکالمه در بازه زمانی زمستان گذشته وجود داشته است. بیشترین ترافیک مکالمه مربوط به ترافیک مکالمه درون شبکه ای درون استانی بوده است که آمار در نمودار زیر مشخص است:

ترافیک مکالمه ورودی و خروجی در حوزه ثابت (بازه زمانی دی و بهمن ۱۴۰۱)

جدیدترین آمار ضریب نفوذ پهن باند ثابت

پایان/ مرجع وب و فناوری

منبع:مهر

دکمه بازگشت به بالا