فناوری اطلاعات

جایگاه علمی مهندسی مکانیک ایران در جهان و کشورهای اسلامی


رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) با بیان این که جایگاه ایران به لحاظ انتشار آثار علمی در حوزه مهندسی مکانیک در پایگاه وب او ساینس، رتبه ۱۲ جهان و رتبه یک کشورهای اسلامی در سال ۲۰۲۲ است، یادآور شد: با توجه به اینکه به صورت کلی ایران در بین کشورهای جهان رتبه ۱۷ و در بین کشورهای اسلامی رتبه ۲ را بعد از ترکیه دارد، می‌توان گفت که مهندسی مکانیک در مجموع عملکرد بهتری داشته است.

به گزارش ایسنا، دکتر سیداحمد فاضل‌زاده در سی‌امین همایش سالانه بین‌المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران در خصوص جایگاه علمی مهندسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۲ در جهان، گفت: جایگاه کشور به لحاظ انتشار آثار علمی در حوزه مهندسی در پایگاه وب آو ساینس، رتبه ۱۳ جهان با تعداد ۲۱ هزار و ۸۷۰ مدرک و تعداد ۴۴ هزار و ۸۹۰ استناد است.

فاضل‌زاده گفت: ایران در بین کشورهای اسلامی به لحاظ جایگاه علمی مهندسی رتبه اول را دارد، پس از ایران، کشورهای عربستان سعودی و ترکیه رتبه‌های دوم و سوم این حوزه را از آن خود کرده‌اند. جدول زیر، ۱۰ کشور برتر اسلامی بر اساس انتشارات علمی در مهندسی در سال ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد.

جایگاه علمی مهندسی مکانیک ایران در جهان و کشورهای اسلامی

جایگاه علمی مهندسی مکانیک کشور جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۲

رئیس ISC درباره جایگاه علمی مهندسی مکانیک کشور جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۲ اظهار کرد: در سال ۲۰۲۲، ایران موفق به انتشار دو هزار و ۷۳۷ مدرک در حوزه مهندسی مکانیک شده است که این تعداد مدارک پنج هزار و ۳۳۹ استناد دریافت کرده‌اند.

وی ادامه داد: جایگاه ایران به لحاظ انتشار آثار علمی در حوزه مهندسی مکانیک در پایگاه وب او ساینس، رتبه ۱۲ جهان و رتبه یک کشورهای اسلامی در سال ۲۰۲۲ است. با توجه به اینکه به صورت کلی ایران در بین کشورهای جهان رتبه ۱۷ و در بین کشورهای اسلامی رتبه ۲ را بعد از ترکیه دارد، می‌توان گفت که مهندسی مکانیک در مجموع عملکرد بهتری داشته است.

فاضل‌زاده افزود: ایران در بین کشورهای اسلامی به لحاظ جایگاه علمی مهندسی مکانیک رتبه اول را دارد، پس از ایران، کشورهای ترکیه و عربستان سعودی رتبه‌های دوم و سوم این حوزه از آن خود کرده‌اند. جدول زیر ۱۰ کشور برتر اسلامی بر اساس انتشارات علمی در مهندسی مکانیک در سال ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد.

جایگاه علمی مهندسی مکانیک ایران در جهان و کشورهای اسلامی

دیپلماسی علمی مهندسی مکانیک ایران در سال ۲۰۲۲

رئیس ISC در ادامه گفت: ۳۷.۰۵ درصد از انتشارات این حوزه با همکاری پژوهشگران بین‌المللی نوشته شده است، با توجه به اینکه این شاخص در رشته مهندسی مکانیک در سطح جهان ۲۱.۹ درصد است، نشان می‌دهد دیپلماسی علمی در این حوزه از عدد این شاخص در جهان بالاتر است.

جایگاه ایران در حوزه مهندسی در بین کشورهای اسلامی در بازه زمانی ۲۰۱۲-۲۰۲۱

رئیس ISC در خصوص جایگاه علمی مهندسی ایران در سال ۲۰۲۱-۲۰۱۲ در جهان، گفت: جایگاه کشور به لحاظ انتشار آثار علمی در حوزه مهندسی در پایگاه وب آو ساینس، رتبه ۱۵ جهان با تعداد ۲۰۰ هزار و ۱۲۷ مدرک و تعداد ۳ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۶۹۳ استناد است.

عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران در این خصوص گفت: ایران در بین کشورهای اسلامی به لحاظ جایگاه علمی مهندسی رتبه اول را دارد. پس از ایران، کشورهای ترکیه و مالزی رتبه‌های دوم و سوم این حوزه را از آن خود کرده‌اند. جدول زیر ۱۰ کشور برتر اسلامی بر اساس انتشارات علمی در مهندسی در سال ۲۰۱۲-۲۰۲۱ را نشان می‌دهد. 

جایگاه علمی مهندسی مکانیک ایران در جهان و کشورهای اسلامی

جایگاه علمی مهندسی مکانیک کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۲-۲۰۲۱

به نقل از روابط عمومی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، رئیس ISC در ادامه گفت: ایران در بین کشورهای اسلامی به لحاظ جایگاه علمی مهندسی مکانیک رتبه اول را دارد، پس از ایران، کشورهای ترکیه و مالزی رتبه‌های دوم و سوم این حوزه را از آن خود کرده‌اند. جدول زیر ۱۰ کشور برتر اسلامی بر اساس انتشارات علمی در مهندسی مکانیک در سال ۲۰۱۲-۲۰۲۱ را نشان می‌دهد. 

جایگاه علمی مهندسی مکانیک ایران در جهان و کشورهای اسلامی

انتهای پیام

پایان/ مرجع وب و فناوری

منبع:ایسنا

دکمه بازگشت به بالا