دانش و علم

جایگاه علمی ایران در برنامه هفتم توسعه باید به رتبه ۱۴ جهانی برسدبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی در نشست خبری دهه فجر ۱۴۰۲ در ستاد وزارت بهداشت، گفت: کل کشور را در آمایش سرزمینی به ۱۰ کلان منطقه تقسیم کرده و برای هر دانشگاه نیز ماموریت های ویژه ای در حوزه پژوهش های سلامت تعیین کرده ایم. دانشگاه های علوم پزشکی مساله محور شده اند و هر کدام بنا بر این ماموریت باید بتوانند مشکلاتی از کشور در حوزه سلامت را مرتفع کنند.

وی با اشاره به اینکه در توزیع شبکه های تحقیقاتی، ۱۶ شبکه در حیطه علوم بالینی ، ۵ شبکه در حیطه ارتقای سلامت و ۴ شبکه در حیطه بیومدیکال دیده شده است، بیان کرد: توزیع شبکه های تحققات و فناوری علوم پزشکی بر حسب حیطه های موضوعی صورت گرفته و مسائل حوزه سلامت در حوزه هایی مانند سرطان، پوکی استخوان، بیماری های تنفسی، تغذیه سالم و سایر موضوعات مهم در اولویت های شبکه قرار دارند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: برای تقویت تحقیقات، ردیف استخدامی ۲۵۰ نفری اعضای هیات علمی تحقیقاتی از سازمان امور استخدامی درخواست شده است.

پناهی افزود: ۷ درصد اعضای هیات علمی کشور در حوزه سلامت، اعضای هیات علمی پژوهشی هستند که ۳۰ درصد از این افراد در زمره دانشمندان یک درصد کشور قرار دارند. روند دانشمندان یک درصد رو به رشد است و هم اکنون ۲۷۹ دانشمند یک درصد داریم.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان این که برای پر کردن خلاء بین صنعت و دانشگاه راهی جز تکمیل زنجیره تولید و طراحی اکوسیستم فناوری نداریم، گفت: استقرار ۳۵۸۹ شرکت فعال در حوزه سلامت در مراکز رشد، ۵۰۸۰ محصول، ۴۸۱۵ پروژه فناورانه، ۴۱۳۰ ثبت پتنت ملی و بین المللی، اشتغال ۸ هزار نفر در شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور حوزه سلامت، حمایت از ۸۰ پروژه فناوری در قالب طرح های یک درصد، از دستاوردهای این اکوسیستم است.

پناهی با اشاره به این که تعداد شرکت های دانش بنیان از حدود ۷۰۰ در دو سال اخیر به ۱۴۰۰ شرکت رسیده است، اضافه کرد: توزیع مراکز تحقیقاتی بر اساس ۴۳ حیطه موضوعی بخش دیگری از اقدامات انجام شده است. به عنوان نمونه در تروما ۱۹ مرکز، در جراحی ۱۸، در سالمندی ۸، در خون ۱۶، در بهداشت باروری و سلامت ۲۹ و در بیماری های گوارشی و کبد ۳۲ مرکز تحقیقاتی، معین شده اند.

وی ادامه داد: تدوین، ابلاغ و پیگیری راهبردهای مهم و کلیدی نظام یکپارچه توسعه تحقیقات یکی از اقدامات مهم دیگر است که بر اساس توسعه و تاکید بر تحقیقات اثرگذار، نیازمحور و مشتری مدار، ایجاد همگرایی، هم افزایی در برآیند شاخص های علمی، اقتصادی، اجتماعی، مبتنی بر زیرساخت تحقیقات کاربردی و استفاده از ظرفیت های علمی کشور در جهت ساماندهی، شتاب توسعه مرزهای نوین تحقیقات سلامت محور و چند شاخص مهم دیگر انجام گرفته است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار داشت: اعتبار بخشی پژوهشکده های علوم پزشکی از دیگر اقدامات مهم بوده است. هر پژوهشکده حداقل باید ۳ مرکز تحقیقاتی داشته باشد و هم اکنون ۶۹ پژوهشکده مشتمل بر ۲۲۷ مرکز تحقیقاتی داریم.

وی آمار اعضای هیات علمی و تحقیقاتی را چنین برشمرد: هم اکنون در مجموع ۲۲ هزار و ۲۶۸ عضو هیات علمی؛ ۲۰ هزار ۶۳۴ عضو هیات علمی آموزشی و ۱۶۳۴ هیات عضو علمی تحقیقاتی در نظام سلامت مشغول آموزش و پژوهش هستند.

پناهی با تاکید بر این که از مجلات علوم پزشکی که در ISI و PubMed و اسکوپوس نمایه شوند حمایت می کنیم، گفت: ۴۶۹ عنوان مجله با رتبه علمی، پژوهشی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور دایرند که تعداد مجلات دارای نمایه ISI تعداد ۹۷، تعداد مجلات دارای نمایه اسکوپوس ۱۹۹، تعداد مجلات دارای نمایه PubMed تعداد ۷۹ و تعداد مجلاتی که هر سه نمایه را دارند ۲۷ عنوان مجله هستند.

پایان/ مرجع وب و فناوری

منبع:مهر

دکمه بازگشت به بالا