فناوری اطلاعات

تلسکوپ «جیمز وب» بخار آب را در خارج از منظومه شمسی رصد کرد!به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، البته به تحقیقات بیشتری در این باره نیاز است.

ابزهارهای مادون سرخ قدرتمند این تلکسوپ می توانند ترکیب اتمسفر سیارات دوردست را تحلیل و عناصری را جستجو کنند که برای حیات مفید هستند یا موارد دیگری را رصد کنند که حتی ممکن است شواهد مستقیمی از وجود آن باشند.

بخار آب یکی از اجزای اصلی است که قابلیت حیات در سیاره ای را نشان می دهد. هرچند تلسکوپ فضایی جیمز وب قبلا بخار را در اتمسفر یک سیاره خارج از منظومه شمسی رصد کرده بود، اما ویژگی مذکور در سیاره های بزرگ گازی مانند مشتری ردیابی شده که به طور معمول از حیات پشتیبانی نمی کنند.

اکنون تلسکوپ مذکور بخار آب را در اتمسفر یک سیاره خارج از منظومه شمسی صخره ای (مشابه زمین) رصد کرده است.

سیاره گفته شده GJ۴۸۶b نام دارد و در فاصله ۲۶ سال نوری از زمین قرار گرفته است. این سیاره ۳۰ درصد عریض تر و ۳ برابر بزرگتر از زمین است. البته گرانش زمین در آنجا بسیار قدرتمندتر است و به ستاره میزبان آن به حدی نزدیک است که دمای سطح آن به ۴۳۰ درجه سانتیگراد می رسد.

بنابراین هرچند امکان زندگی در سیاره بعید است اما رصد بخار آب در اتمسفر GJ۴۸۶b خبر مهمی است.

نه تنها این نخستین رصد مستقیم بخار آب در اتمسفر یک سیاره صخره ای خارج از منظومه شمسی است، بلکه نشان می دهد با وجود اشعه های قدرتمندی که از ستاره میزبان ساطع می شود، این اجسام آسمانی بسیار داغ ، همچنان اتمسفر خود را حفظ می کنند. همین امر یک نشانه ای مهم برای رصد دیگر سیاراتی است که احتمالا حیات در آنها وجود دارد.

پایان/ مرجع وب و فناوری

منبع:مهر

دکمه بازگشت به بالا