فناوری اطلاعات

بیش از یکصد مرکز علمی و دانشگاهی به تجهیزات پیشرفته مجهز شدندبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، با هدف ترویج، توسعه و گسترش فعالیت های تحقیقاتی، علمی و فن آورانه درحوزه های دانش علوم شناختی و دسترسی محققان، متخصصان و پژوهشگران به امکانات و خدمات آزمایشگاهی، با حمایت و مشارکت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی در سال های اخیر بیش از یکصد آزمایشگاه در مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی به تجهیزات و سیستم های پیشرفته ساخت ایران تجهیز شدند.

حمایت از ایجاد زیرساخت‌ های تحقیقاتی و علمی مورد نیاز کشور درحوزه علوم و فن آوری‌های شناختی، ایجاد شبکه ای برای ‌اشتراک‌ گذاری امکانات و خدمات آزمایشگاهی، جذب نخبگان و محققان کارآمد به فعالیت در حوزه های دانش علوم شناختی از اهداف مهم ستاد توسعه علوم و فن آوری‌های شناختی است.

تشویق و ترغیب محققان و متخصصان برای دستیابی به خودکفایی و بومی‌ سازی تجهیزات و حمایت از تولید ابزارها و دستگاه های فن آورانه توسط مراکز و شرکت‌ های دانش‌ بنیان نیز یکی دیگر از سیاست ‌های ستاد توسعه علوم و فن آوری‌ های شناختی محسوب می شود.

ستاد توسعه علوم و فن آوری ‌های شناختی در راستای اهداف و برنامه های حمایتی و مشارکتی خود برای تجهیز مراکز علمی، تحقیقاتی به ابزارها و دستگاه های پیشرفته از طریق تعامل با شمار زیادی از شرکت های فعال درحوزه های شناختی، نسبت به تجهیز مراکز علمی، دانشگاهی و درمانی به دستگاه‌ها و تجهیزات مختلفی از جمله سیستم های ثبت فعالیت‌های الکتریکی مغز، سیستم رهگیر چشمی، دستگاه طیف ‌نگاری کارکردی نزدیک فروسرخ و سیستم تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای اقدام کرده است.

در چارچوب سیاست های راهبردی این ستاد، مراکز علمی و دانشگاهی بیشمار دیگری در نقاط مختلف کشور با ارائه درخواست هایی خواستار بهره مندی از سیاست ها و برنامه های حمایتی و مشارکتی این ستاد برای تجهیز مراکز تحقیقاتی و تخصصی به دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته درحوزه علوم شناختی هستند.

ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی به منظور توسعه زیرساخت و تجهیز آزمایشگاه های تحقیقاتی، تلاش می کند تا با تمرکز بر توسعه فن آوری‌های ثبت سیگنال و تحریک مغز، تجهیز آزمایشگاه ها و آماده سازی ابزارها و زیرساخت های مورد نیاز حوزه علوم شناختی در مراکز علمی و تخصصی را در دستور کار خود قرار دهد.

در چارچوب این سیاست، حمایت از تولید تجهیزات داخلی و محصولات شرکت های دانش‌ بنیان در حوزه علوم شناختی در اولویت ستاد قرار دارد و با توجه به سیاست های کلی ستاد توسعه علوم و فن آوری‌های شناختی، تاکنون بیش از یکصد مرکز درمانی و دانشگاهی و تحقیقاتی به دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته ساخت داخل تجهیز شده اند.

این خبر را در ایران وب سازان مرجع وب و فناوری دنبال کنید

منبع:مهر

دکمه بازگشت به بالا