دانش و علم

برترین مؤسسات پژوهشی کشور معرفی شدند/رتبه‌بندی ۶۳ مؤسسه در ۳ حوزه


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دکتر سید احمد فاضل زاده با اعلام این خبر افزود: در این رتبه بندی، معیارهای کلی در ارزیابی و رتبه بندی پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در ۵ حوزه پژوهش (با وزن ۲۵ درصد)، فناوری و نوآوری (با وزن ۳۵ درصد)، بین المللی سازی (با وزن ۱۰ درصد)، اثرگذاری اقتصادی (با وزن ۲۰ درصد) و خدمات اجتماعی، زیر ساخت و تسهیلات (با وزن ۱۰ درصد) است.

وی ادامه داد: هر کدام از این معیارهای اصلی، به تعدادی شاخص اصلی و زیر شاخص تقسیم می‌شوند که عملکرد پژوهشگاه در هر یک از آنها به صورت جداگانه ارزیابی می‌شود، در جدول ۱ وزن هر کدام از معیارهای اصلی نشان داده شده است.

جدول ۱: معیارهای رتبه بندی پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی

برترین مؤسسات پژوهشی کشور معرفی شدند/رتبه‌بندی ۶۳ مؤسسه در ۳ حوزه

اطلاعات مورد نیاز به منظور رتبه بندی پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی مربوط به عملکرد سه ساله ۹۹-۹۷ از سه طریق جمع آوری شده است:

اطلاعات پژوهشی که جمع آوری آن بر عهده مدیریت رتبه بندی ISC است، خوداظهاری پژوهشگاه‌ها که از طریق تکمیل پرسشنامه الکترونیکی رتبه بندی توسط رابطین در پژوهشگاه‌ها به دست می‌آید و نیز برخی اطلاعات که از طریق وزارت علوم یا سازمان‌های زیر مجموعه در اختیار گروه رتبه بندی قرار داده می‌شود.

رئیس مؤسسه ISC گفت: در رتبه بندی سال ۱۴۰۱، مجموعاً تعداد ۶۳ پژوهشگاه حضور داشتند که اطلاعات تمامی آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. رتبه این پژوهشگاه‌ها به صورت درهمکرد و نیز براساس زمینه فعالیت، محاسبه شده است. جدول ۲ تعداد پژوهشگاه‌های حاضر در هر گروه را نشان می‌دهد:

جدول ۲: آمار حضور پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی بر اساس زمینه فعالیت

برترین مؤسسات پژوهشی کشور معرفی شدند/رتبه‌بندی ۶۳ مؤسسه در ۳ حوزه

جایگاه پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در حوزه هنر، علوم انسانی و اجتماعی

فاضل زاده خاطر نشان کرد: در این رتبه بندی در حوزه هنر، علوم انسانی و اجتماعی ۳۳ پژوهشگاه و مؤسسه پژوهشی حضور داشته اند. پژوهشگاه‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی، علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) و علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به دست آوردند. جدول ۳ به صورت کامل نتایج این دسته از پژوهشگاه‌ها را نشان می‌دهد.

جدول ۳: جایگاه پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی هنر، علوم انسانی و اجتماعی کشور در رتبه بندی سال ۱۴۰۱

برترین مؤسسات پژوهشی کشور معرفی شدند/رتبه‌بندی ۶۳ مؤسسه در ۳ حوزه

پنج پژوهشگاه برتر در هر کدام از معیارهای رتبه بندی در دسته علوم انسانی، اجتماعی و هنر در جدول ۴ قابل مشاهده است.

جدول ۴: پژوهشگاه‌های برتر علوم انسانی، اجتماعی و هنر در هر یک از معیارهای رتبه بندی

برترین مؤسسات پژوهشی کشور معرفی شدند/رتبه‌بندی ۶۳ مؤسسه در ۳ حوزه

جایگاه پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در حوزه فنی و مهندسی

رئیس مؤسسه ISC گفت: در این رتبه بندی در حوزه فنی و مهندسی ۲۳ پژوهشگاه و مؤسسه پژوهشی حضور داشته اند. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، پژوهشگاه رنگ و پژوهشگاه صنعت نفت به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به دست آوردند. جدول ۵ به صورت کامل نتایج این دسته از پژوهشگاه‌ها را نشان می‌دهد.

جدول ۵: جایگاه پژوهشگاه‌های فنی و مهندسی کشور در رتبه بندی سال ۱۴۰۱

برترین مؤسسات پژوهشی کشور معرفی شدند/رتبه‌بندی ۶۳ مؤسسه در ۳ حوزه

پنج پژوهشگاه برتر در هر کدام از معیارهای رتبه بندی در دسته فنی و مهندسی در جدول ۶ قابل مشاهده است.

جدول ۶: پژوهشگاه‌های برتر فنی و مهندسی در هر یک از معیارهای رتبه بندی

برترین مؤسسات پژوهشی کشور معرفی شدند/رتبه‌بندی ۶۳ مؤسسه در ۳ حوزه

جایگاه پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در حوزه علوم پایه و کشاورزی

وی افزود: در این رتبه بندی در حوزه فنی و مهندسی، ۷ پژوهشگاه و مؤسسه پژوهشی حضور داشته اند. پژوهشگاه رویان، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به دست آوردند. جدول ۷ به صورت کامل نتایج این دسته از پژوهشگاه‌ها را نشان می‌دهد.

جدول ۷: جایگاه پژوهشگاه‌های علوم پایه و کشاورزی کشور در رتبه بندی سال ۱۴۰۱

برترین مؤسسات پژوهشی کشور معرفی شدند/رتبه‌بندی ۶۳ مؤسسه در ۳ حوزه

پنج پژوهشگاه برتر در هر کدام از معیارهای رتبه بندی در دسته علوم پایه و کشاورزی در جدول ۸ قابل مشاهده است.

جدول ۸: پژوهشگاه‌های برتر علوم پایه و کشاورزی در هر یک از معیارهای رتبه بندی

برترین مؤسسات پژوهشی کشور معرفی شدند/رتبه‌بندی ۶۳ مؤسسه در ۳ حوزه

جایگاه پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی به صورت درهمکرد

فاضل زاده ادامه داد: ۶۳ پژوهشگاه و مؤسسه پژوهشی در رتبه بندی سال ۱۴۰۱ مؤسسه ISC حضور داشته اند. در ارزیابی این پژوهشگاه‌ها به صورت درهمکرد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، پژوهشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه رنگ به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به دست آوردند. جدول ۹ نتایج رتبه بندی پژوهشگاه‌ها را به صورت کامل نشان می‌دهد.

جدول ۹: جایگاه پژوهشگاه‌های کشور به صورت درهمکرد در رتبه بندی سال ۱۴۰۱

برترین مؤسسات پژوهشی کشور معرفی شدند/رتبه‌بندی ۶۳ مؤسسه در ۳ حوزه

پنج پژوهشگاه برتر در میان پژوهشگاه‌های رتبه بندی شده در هر کدام از معیارهای رتبه بندی در جدول ۱۰ قابل مشاهده است.

جدول ۱۰: پژوهشگاه‌های برتر در هر یک از معیارهای رتبه بندی (درهمکرد)

برترین مؤسسات پژوهشی کشور معرفی شدند/رتبه‌بندی ۶۳ مؤسسه در ۳ حوزه

پایان/ مرجع وب و فناوری

منبع:مهر

دکمه بازگشت به بالا