فناوری اطلاعات

اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی در اردبیل برگزار شدایسنا/اردبیل اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

عبدالله حسنی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی ۲۰ اردیبهشت در اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه علم فقه یکی از رشته های علوم دینی است که احکام آن از طریق سنت و قرآن استنباط می شود، گفت: علم فقه راه و رسم زندگی را به بشریت نشان می دهد.

وی با اشاره به وظیفه سنگین دانشگاهیان در خصوص تعلیم علم و تهذیب نفس، افزود: دانشگاهیان باید علاوه بر اینکه خودشان الگو باشند، اقشار مختلف جامعه را نیز به این سمت سوق دهند.

حسنی تاکید کرد: علم، تحقیق و پژوهشی که انسان را به خدا نرساند، هیچ ارزشی نخواهد داشت.

سیدمحمد رضی نژاد معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه آینده پژوهی جزو ضروریات هر جامعه ای بوده و آسیب های اجتماعی در نتیجه عدم شناخت درست از مسائل و مشکلات است، گفت: آینده پژوهی ترسیم آینده بوده و اگر در جامعه ای آینده پژوهی به درستی انجام گیرد، می توانند پدیده های آتی را پیش بینی کنند.

وی افزود: اگر آینده پژوهی به درستی انجام گیرد نتایج مطلوبی برای جوامع خواهد داشت و منجر به کاهش هزینه های مادی و معنوی و تسهیل در امور خواهد شد.

رضی نژاد با بیان اینکه مقالات ارزشمندی از سراسر کشور به دبیرخانه همایش ارسال شده است، ابرازامیدواری کرد: برگزاری این همایش گامی مفید در رشد و ارتقای آینده پژوهی در میان پژوهشگران و برنامه ریزان کشور باشد.

انتهای پیام

پایان/ مرجع وب و فناوری

منبع:ایسنا

دکمه بازگشت به بالا