تماس با ما: 02166057992 چت آنلاین   ورود

انواع روشهای بازاریابی عصبی


انواع روشهای بازاریابی عصبی

یکی از انواع روشهای بازاریابی ، بازاریابی عصبی است ، بازاریابی عصبی چیست ؟ یک علم است که بر فرآیندهای تصمیم گیری در مغز تمرکز دارد. بازاریابی عصبی پیوند بین علم عصب شناسی و بازاریابی است.
تعریف بازاریابی
بازاریابی به تلاش برای ارتباط بین ارزش محصول یا خدمات و مشتری گفته می شود. بازاریابی گاهی اوقات به هنر فروش نیز معروف است. ولی فروش یکی از توابع کوچک بازاریابی به حساب می آید.
مقالات پیشنهادی
رفتار مصرف کننده
تعریف لغت نامه ای بازاریابی عبارت است از :
فراهم کردن کالاها یا خواسته های مشتری و تطابق محصولات شرکت ، برای برآورده ساختن آن نیازها و در برگیرنده فرآیند سود آوری برای شرکت است.
بازاریابی موفق مستلزم برخورداری از محصول مناسب در زمان مناسب و مکان مناسب است و اطمینان از اینکه مشتری از وجود محصول مطلع است؛ از این رو موجب سفارش های آینده می شود.
بازاریابی عصبی
در ابتدا روانشناسی مدرن با فناوری ترکیب شد تا فرایندهای تصمیم گیری را در مغز توصیف کند. بعدها نظریه ی تصمیم گیری رفتار اقتصادی در سایه نتایج تحقیقات علم عصب شناسی تعدیل شد.
در همین سال های اخیر بود که تحقیقات بازاریابی رفتار مصرف کننده شروع به توجه به علم عصب شناسی برای جواب هایی برای محرک های تصمیم گیری مصرف کننده کرده است.
از اینجاست که بازاریابی عصبی شروع به پدیدار شدن کرد. به تازگی آشکار شده است که احساسات یک نقش خیلی مهم در فرایند تصمیم گیری دارد و بطور خاص در تصمیم هایی در طول رفتار مصرف کننده مهم است.
مفاهیم و فهم فرآیندهای عاطفی برای پیشرفت و توسعه بازاریابی اساسی و مهم است.
علم بازاریابی عصبی
بازاریابی عصبی اخیراً مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. این علم جدید تلفیق دو علم بازاریابی و عصب شناسی است. بازاریابی عصبی درک عملکرد مغز بدون وارد شدن در جزئیات پیچیده ان است تا از آن برای بهبود عملیات بازاریابی استفاده کنیم.
مفهوم بازاریابی عصبی
مفهوم بازاریابی عصبی در سال 1990 توسط روانشناسان در دانشگاه هاروارد مطرح گردید. این تکنولوژی در مورد مدلی بحث می کند که در آن بخش اصلی پیکره فکری فعالیت بشری(بیش از 90 درصد). در ناحیه ناخود آگاه مغز انسان می افتد که در مراحل پایین آگاهی کنترل شده قرار می گیرد.
به این دلیل، فن شناسان و تکنولوژیست های قوه ادراک موجود در بازار خیلی علاقه دارند که تکنیک مؤثری را یاد بگیرند تا با آن ها دستکاری مؤثری در فعالیت ناخودآگاه مغز انجام دهند. دلیل اصلی این کار برانگیختن عکس العمل مورد نظر در قوه ادراکی عمیق شخص است.
https://www.janblaghy.ir/%D8%A8%D8%A…3%D8%AA%D8%9F/


برنامه نویس
جهت کسب اطلاعات بیشتر به انجمن برنامه نویس مراجعه نمایید

نظرات شما

WhatsApp chat