فناوری اطلاعات

اصلاحیه حق السهم دولت از درآمد خدمات بخش شبکه ارتباطی ابلاغ شدبه گزارش خبرنگار مهر، تصویب نامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویب نامه موضوع تعیین حق السهم دولت از درآمد خدمات بخش شبکه ارتباطی سیار و ثابت و ارتباطات ماهواره ای ابلاغ شد.

تصویب نامه مصوب جلسه مورخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ هیات وزیران درخصوص «اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین حق السهم دولت از درآمد خدمات بخش شبکه ارتباطی سیار و ثابت و ارتباطات ماهواره ای و اصلاحات بعدی آن» طی نامه شماره ۱۷۹۸۳ در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

در این تصویب نامه آمده است:

هیات وزیران در جلسه ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق الامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲ و در اجرای مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۴۳ مورخ ۷ اسفند ۱۴۰۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب کرد:

۱- تصویب نامه شماره /۵۲۳۴۷ /ت ۵۹۸۰۸ هـ مورخ اول تیرماه ۱۴۰۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

الف – در بند ۱ واژه «نباشد» به واژه «باشد» و عبارت ۲۳.۶ درصد به عبارت ۲۸.۱ درصد اصلاح می شود.

ب – در صدر بند ۳ واژه «پایان» حذف می شود.

۲ – این تصویب نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

پیش از این تصویب نامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویب نامه هیات وزیران موضوع تعیین حق السهم دولت از درآمد خدمات بخش شبکه ارتباطی سیار و ثابت و ارتباطات ماهواره ای ابلاغ شده بود.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ هیات وزیران درخصوص «اصلاح تصویبنامه هیات وزیران موضوع تعیین حق السهم دولت از درآمد خدمات بخش شبکه ارتباطی سیار و ثابت و ارتباطات ماهواره ای» طی نامه شماره ۹۸۳۷۹ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده بود.

این خبر را در ایران وب سازان مرجع وب و فناوری دنبال کنید

منبع:مهر

دکمه بازگشت به بالا