تماس با ما: 02166057992 چت آنلاین   ورود

ارور نصب IBSng در Centos7


createdb IBSng
createdb: could not connect to database template1: FATAL: role "root" does not exist

باسلام موقع این دستور این ارور میده
postgrescreatedb IBSngcreateuser ibscreatelang plpgsql IBSngexit

این دستور هم کار نمی کند

[root@static ~]# tar -xvjf IBSng-A1.24.tar.bz2 -C /usr/local
tar (child): bzip2: Cannot exec: No such file or directory
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
[root@static ~]#انجمن تخصصی وب هاستینگ ایران
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پاسخ به انجمن تخصصی وب هاستینگ ایران مراجعه نمایید

نظرات شما

WhatsApp chat