SNR و line attenuation چیست و چه تاثیری بر سرعت ADSL دارد؟ (بررسی نویز ADSL)

[ad_1] اگر سرعت ADSL شما کمتر از سرویسی است که خریداری کرده‌اید و به شما تعویض سیم‌کشی منزل به نوع CAT۵ یا CAT۶ پیشنهاد شده است، حتما پیش‌ از این اقدام ابتدا چند مسئله را بررسی کنید. اول باید در ساعات مختلف شبانه‌روز به‌وسیله‌ی وب‌سایتspeedtest  یا سامانه سنجش سرعت و کیفیت و با رعایت نکات مهم گفته‌شده[…]