جوملا ۳٫۸٫۱۳ منتشر شد

[ad_1] به گزارش جوملا فارسی (تنها مترجم برگزیده جوملا در ایران) جوملا ۳٫۸٫۱۳ از سری جوملا ۳ در دسترس عموم قرار گرفت. این یک نسخه امنیتی برای جوملا سری ۳ می باشد که ۵ آسیب پذیری امنیتی در جوملا ۳٫۸٫۱۲ را بهبود بخشیده است. پیشنهاد می کنیم از قسمت مدیریت جوملا اقدام به ارتقا سایت[…]

جوملا ۳٫۸٫۱۲ منتشر شد

[ad_1] به گزارش جوملا فارسی (تنها مترجم برگزیده جوملا در ایران) جوملا ۳٫۸٫۱۲ از سری جوملا ۳ در دسترس عموم قرار گرفت. این یک نسخه امنیتی برای جوملا سری ۳ می باشد که ۳ آسیب پذیری امنیتی و حل بیش از ۲۰ اشکال گزارش شده دیگر در جوملا ۳٫۸٫۱۱ را بهبود بخشیده است. پیشنهاد می[…]

جوملا ۳٫۸٫۱۱ منتشر شد

[ad_1] به گزارش جوملا فارسی (تنها مترجم برگزیده جوملا در ایران) جوملا ۳٫۸٫۱۱ از سری جوملا ۳ جهت حل بیش از ۳۵ اشکال گزارش شده دیگر در جوملا ۳٫۸٫۱۰ منتشر شد. پیشنهاد می کنیم از قسمت مدیریت جوملا اقدام به ارتقا سایت خود به آخرین نسخه کنید. برخی اشکالات رفع شده شامل موارد زیر است:[…]

جوملا ۳٫۸٫۸ منتشر شد

[ad_1] به گزارش جوملا فارسی (تنها مترجم برگزیده جوملا در ایران) جوملا ۳٫۸٫۸ از سری جوملا ۳ جهت حل ۹ آسیب پذیری امنیتی و بیش از ۵۰ اشکال گزارش شده دیگر در جوملا ۳٫۸٫۷ منتشر شد. پیشنهاد می کنیم از قسمت مدیریت جوملا اقدام به ارتقا سایت خود به آخرین نسخه کنید. آسیب پذیری امنیتی[…]

جوملا ۳٫۸٫۷ منتشر شد

[ad_1] به گزارش جوملا فارسی (تنها مترجم برگزیده جوملا در ایران) جوملا ۳٫۸٫۷ از سری جوملا ۳ جهت حل بیش از ۷۰ اشکال کوچک گزارش شده دیگر در جوملا ۳٫۸٫۶ منتشر شد. پیشنهاد می کنیم از قسمت مدیریت جوملا اقدام به ارتقا سایت خود به آخرین نسخه کنید. اخبار جوملا فارسی را دنبال کنید. [ad_2][…]

جوملا ۳٫۸٫۶ منتشر شد

[ad_1] به گزارش جوملا فارسی (تنها مترجم برگزیده جوملا در ایران) جوملا ۳٫۸٫۶ از سری جوملا ۳ جهت حل یک مشکل امنیتی و بیش از ۶۰ اشکال کوچک گزارش شده دیگر در جوملا ۳٫۸٫۵ منتشر شد.  پیشنهاد می کنیم از قسمت مدیریت جوملا اقدام به ارتقا سایت خود به آخرین نسخه کنید. اخبار جوملا فارسی[…]

جوملا ۳٫۸٫۵ منتشر شد

[ad_1] به گزارش جوملا فارسی (تنها مترجم برگزیده جوملا در ایران) جوملا ۳٫۸٫۵ از سری جوملا ۳ جهت حل مشکل جوملا ۳٫۸٫۴ منتشر شد.  پیشنهاد می کنیم از قسمت مدیریت جوملا اقدام به ارتقا سایت خود به آخرین نسخه کنید. اخبار جوملا فارسی را دنبال کنید. [ad_2] source_link JOOMLA منبع جوملا جهت کسب اطلاعات بیشتر[…]

جوملا ۳٫۸٫۴ منتشر شد

[ad_1] به گزارش جوملا فارسی (تنها مترجم برگزیده جوملا در ایران) جوملا ۳٫۸٫۴ از سری جوملا ۳ منتشر شد. در این نسخه چهار آسیب پذیری امنیتی رفع اشکال و بیش از ۱۰۰ مشکل رفع و بهبود یافته است. موارد امنیتی بشرح زیر می باشد: اولویت کم – هسته – آسیب پذیری XSS در ماژول chromes[…]