چگونه بدون درخواست، ترفیع بگیریم

ترفیع یا پاداش گرفتن، نیازمند این است که ذهنیت رئیس و صاحب کسب‌وکار را نسبت به موقعیتی که در آن مشغول هستید، کاملا عوض کنید. همه‌ی ما می‌خواهیم در کارمان پیشرفت کنیم. حتی اگر تمام کارهایتان را به‌موقع انجام دهید، هیچ‌وقت دیر سرکار نیایید، مرخصی استعلاجی برای بیماری نگیرید و همیشه وظایف را در زمان[…]

Aircv Free CSS Template

The Aircv Template has a Responsive layout with Mixed Columns and uses an HTML 5 doctype. It is a Dark on Light design developed by "KeenThemes". source_link