طراحی سایت خبری ویژه خبرگزاری و پایگاه های خبری

ایده پردازان نظری مجری راه اندازی سایت های خبری و پایگاه های خبری با تمامی متد های روز دنیا می باشد. امتیازات: گردش خبر تحریریه خبر سرویس عکس سرویس فیلم شهروند خبرنگار و… نمونه سایت های خبری : همسو نیوز ،  خبرگزاری شباب ، خبرگزاری نظام وظیفه ، پایگاه خبری ش نیوز قالب با درخواست[…]