پازل: شکل نهایی

سلام؛ به «پازل» هشتم تیرماه ۱۳۹۷، خوش آمدید! سری «پازل» به‌‌صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و سی‌ و نهمین قسمت از سری «پازل» مثل همیشه شامل دو بخش است؛ پاسخ معمای دویست و سی‌ و هشتم و البته یک «پازل» جدید! از شما دعوت می‌کنیم با قسمت دیگری از سری پازل زومیت[…]

پازل: الگوی گمشده

سلام؛ به «پازل» اول تیرماه ۱۳۹۷، اول پازل تابستانی زومیت، خوش آمدید! سری «پازل» به‌‌صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و سی‌ و هشتمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است؛ پاسخ معمای دویست و سی‌ و هفتم و البته یک «پازل» جدید! از شما دعوت می‌کنیم با قسمت دیگری از سری[…]

پازل: تمام مربع‌های تصویر

سلام؛ به «پازل» ۱۸ خردادماه ۱۳۹۷، خوش آمدید! سری «پازل» به‌‌صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و سی‌ و ششمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است؛ پاسخ معمای دویست و سی‌ و پنجم و البته یک «پازل» جدید! از شما دعوت می‌کنیم با قسمت دیگری از سری پازل زومیت همراه باشید.[…]

پازل: ساختار یک مکعب

سلام؛ به «پازل» ۴ خردادماه ۱۳۹۷، خوش آمدید! سری «پازل» به‌‌صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و سی‌ و چهارمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است؛ پاسخ معمای دویست و سی‌ و سوم و البته یک «پازل» جدید! از شما دعوت می‌کنیم با قسمت دیگری از سری پازل زومیت همراه باشید.[…]

پازل: جایگزین

سلام؛ به «پازل» ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، خوش آمدید! سری «پازل» به‌‌صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و سی‌ و دومین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است؛ پاسخ معمای دویست و سی‌ و یکم و البته یک «پازل» جدید! از شما دعوت می‌کنیم با قسمت دیگری از سری پازل زومیت همراه باشید.[…]

پازل: استوانه و گوی

سلام؛ به «پازل» ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، خوش آمدید! سری «پازل» به‌‌صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و سی‌ و یکمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است؛ پاسخ معمای دویست و سی‌ام و البته یک «پازل» جدید! از شما دعوت می‌کنیم با قسمت دیگری از سری پازل زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی[…]

پازل: رمزگشایی از رابطه

سلام؛ به «پازل» ۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، خوش آمدید! سری «پازل» به‌‌صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و سی‌امین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است؛ پاسخ معمای دویست و بیست و نهم و البته یک «پازل» جدید! از شما دعوت می‌کنیم با قسمت دیگری از سری پازل زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی[…]

پازل: رابطه سوم

سلام؛ به «پازل» ۳۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۷، خوش آمدید! سری «پازل» به‌‌صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و بیست و نهمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است؛ پاسخ معمای دویست و بیست و هشتم و البته یک «پازل» جدید! از شما دعوت می‌کنیم با قسمت دیگری از سری پازل زومیت همراه باشید.[…]

پازل: مسابقه طناب‌کشی

سلام؛ به «پازل» ۲۴ فروردین‌ماه ۱۳۹۷، خوش آمدید! سری «پازل» به‌‌صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و بیست و هشتمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است؛ پاسخ معمای دویست و بیست و هفتم و البته یک «پازل» جدید! از شما دعوت می‌کنیم با قسمت دیگری از سری پازل زومیت همراه باشید.[…]

پازل: مکعب رنگی

سلام؛ به «پازل» ۱۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۷، خوش آمدید! سری «پازل» به‌‌صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و بیست و هفتمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است؛ پاسخ معمای دویست و بیست و ششم و البته یک «پازل» جدید! از شما دعوت می‌کنیم با قسمت دیگری از سری پازل زومیت همراه باشید.[…]