پازل: برج رنگی

به «پازل» ۲۵ اسفندماه، آخرین پازل سال ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به‌ صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و بیست و چهارمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و بیست و سوم و البته یک «پازل» جدید! ضمن عرض تبریک نوروز باستانی و فرارسیدن سال ۱۳۹۷ خورشیدی[…]

پازل: عددهای مخفی

به «پازل» ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به‌ صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و بیست و سومین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و بیست و دوم و البته یک «پازل» جدید! ضمن عرض تبریک صمیمانه روز زن به تمامی بانوان ایران‌زمین از شما دعوت[…]

پازل: عددهای رمز شده

به «پازل» ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به‌ صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و بیست و دومین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و بیست و یکم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای هوش متوسط[…]

پازل: تصویر غیرمتعارف

به «پازل» ۲۷ بهمن ۱۳۹۶، آخرین پازل بهمن ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به‌صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و بیستمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و نوزدهم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای هوش متوسط بود. فاصله تا[…]

پازل: فاصله شهرها

به «پازل» ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به‌صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و نوزدهمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و هجدهم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای هوش متوسط بود. بر اساس توضیـحات  پاسخ پازل هفته‌ی[…]

پازل: دنباله اعداد

به «پازل» ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به‌صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و هجدهمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و هفدهم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای منطقی سخت بود. بر اساس توضیـحات  پاسخ پازل هفته‌ی[…]

پازل: پیش بینی آب و هوا

به «پازل» ۶ بهمن ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و هفدهمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و شانزدهم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای ریاضی سخت بود. با توجه به معما، برای[…]

پازل: ساعت ایستگاه

به «پازل» ۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و شانزدهمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و پانزدهم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای ریاضی متوسط بود. با توجه به معما، برای[…]

پازل: سایه‌ها

به «پازل» ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به‌صورت هفتگی منتشر می‌شود. دویست و پانزدهمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و چهاردهم و البته یک «پازل» جدید! با زومیت همراه باشید. پازل هفته‌ی گذشته یک معمای ریاضی متوسط بود. پاسخ پازل به کمک یک رابطه ریاضی ساده[…]