خرید ممبر تلگرام

ایده پردازان نظری با سال ها تجربه اقدام به ارائه خدمات ممبر تلگرام نموده است. ممبر های   در ۲۴ ساعت بعد از سفارش اضافه می گردد. ممبر تلگرام فیک ۱۰۰۰  ممبر=  ۱۵۰۰۰ تومان ۲۰۰۰ ممبر= ۲۸۵۰۰ تومان ۳۰۰۰ ممبر=۳۵۰۰۰ تومان ۴۰۰۰ ممبر= ۴۵۰۰۰ تومان ۵۰۰۰  ممبر= ۵۵۰۰۰ تومان ممبر های زیر به صورت ممبر واقعی[…]