نقد فیلم Suicide Squad – جوخه‌ انتحار

[ad_1]  نقد فیلم Suicide Squad – جوخه‌ی انتحار – زومجی پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ داغ‌ترین مطالب هفته شاخه‌های برتر خانواده زومجی عضویت در خبرنامه [ad_2] منبع : زومیت

نبرد کاراکترها: ایجنت ۴۷ در برابر بیگ باس

[ad_1]  نبرد کاراکترها: ایجنت ۴۷ در برابر بیگ باس – زومجی پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ داغ‌ترین مطالب هفته شاخه‌های برتر خانواده زومجی عضویت در خبرنامه [ad_2] منبع : زومیت

بررسی بازی Dead Rising 4 از دید وبسایت‌ های معتبر دنیا

[ad_1]  بررسی بازی Dead Rising 4 از دید وبسایت‌های معتبر دنیا – زومجی چهار شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ داغ‌ترین مطالب هفته شاخه‌های برتر خانواده زومجی عضویت در خبرنامه [ad_2] منبع : زومیت

گزارش باکس آفیس: صدرنشینی Moana و درخشش ناتالی پورتمن با Jackie

[ad_1]  گزارش باکس آفیس: صدرنشینی Moana و درخشش ناتالی پورتمن با Jackie – زومجی چهار شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ داغ‌ترین مطالب هفته شاخه‌های برتر خانواده زومجی عضویت در خبرنامه [ad_2] منبع : زومیت

بررسی بازی The Last Guardian از دید وبسایت‌ های معتبر دنیا

[ad_1]  بررسی بازی The Last Guardian از دید وبسایت‌های معتبر دنیا – زومجی چهار شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ داغ‌ترین مطالب هفته شاخه‌های برتر خانواده زومجی عضویت در خبرنامه [ad_2] منبع : زومیت

گزارش ویدیویی باکس آفیس: صدرنشینی دوباره Moana و ۶۰۰ میلیونی شدن Fantastic Beasts

[ad_1]  گزارش ویدیویی باکس آفیس: صدرنشینی دوباره Moana و ۶۰۰ میلیونی شدن Fantastic Beasts – زومجی سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ داغ‌ترین مطالب هفته شاخه‌های برتر خانواده زومجی عضویت در خبرنامه [ad_2] منبع : زومیت