smtp شرکت داتک (عدم ارسال ایمیل با آوت لوک) و شرکت های دیگر

 

smtp شرکت داتک (عدم ارسال ایمیل با آوت لوک) و شرکت های دیگر

با توجه به اینکه شرکت داتک پورت ۲۵ را بسته و مشترکین نمی توانند از outlook برای ارسال ایمیل با این پورت استفاده کنند

لطفاً پورت ۵۸۷ را جهت استفاده کاربران باز نمائید و یا به افرادیکه با این مشکل مواجه می‌گردند اعلام نمائید در قسمت outgoing (SMTP) ، عبارت smtp.datak.ir را وارد نمایند تا مشکل مرتفع گردد

کاربران از تنظیمات آوت لوک به جای پورت ۲۵ پورت ۵۸۷ بگذارنند
با تشکر

———————-
لازم به ذکر هست برای شرکت ما پورت ۵۸۷ باز می باشد.