ایده پردازان نظری - هاست ویندوز


هاست ویندوز 


با احترام شماره حساب اصلی شرکت مربوط به بانک ملت می باشد لذا خواهشمند است در صورت امکان مبالغ واریزی خود را به کارت و یا به حساب بانک ملت واریز نمایید و در صورت  ضرورت از بانک های دیگر استفاده نمایید
alrajhi bank
شماره حساب 33 82374911
شماره کارت 6104337105855959
به نام روح اله نظری
alrajhi bank
شماره حساب 0322234641005
شماره کارت 6037991128852096
به نام روح اله نظری
 alrajhi bank
شماره حساب 8004266377
شماره کارت 6221061031988118
به نام روح اله نظری
alrajhi bank
شماره حساب 0310484664005
شماره کارت

6037691134699776 

به نام روح اله نظری
alrajhi bank
شماره حساب

190-800-39194229-1

شماره کارت 6274121139194294
به نام روح اله نظری

ورود کاربر
تغیر زبان
Language:
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد. :