فروشگاه ساز

فروشگاه ساز 100هزار تومانی
  • 10000مگابایت فضای هاستینگ یک عدد دامین رایگان به دلخواه. شامل
  • دامین رایگان شامل دامین های ir , .co.ir می باشد .در ضمن هزینه ای بابت عدم ثبت دامین عودت داده نمی شود. توجه
فروشگاه ساز 50000تومانی
  • 5000مگابایت فضای هاستینگ یک عدد دامین ای ار رایگان. شامل
  • دامین رایگان شامل دامین های ای ار می باشد .در ضمن هزینه ای بابت عدم ثبت دامین ای ار عودت داده نمی شود. توجه
فروشگاه ساز 43000 تومانی

این پکیج فاقد دامین می باشد
(به دلیل افزایش قیمت جهانی دامین ، در این پکیج دامین ای ار ارائه نمی شود و مناسب اشخصا و شرکت هایی می باشد که دامین خود را قبلا ثبت کرده اند.)

  • 2000مگابایت فضای هاستینگ شامل
فروشگاه فروش کارت شارژ و کارت اعتباری
  • 5000مگابایت فضای هاستینگ یک عدد دامین رایگان به دلخواه. شامل
  • دامین رایگان شامل دامین های ir , com , net ,org , biz , .co.ir می باشد .در ضمن هزینه ای بابت عدم ثبت دامین عودت داده نمی شود. توجه
فروشگاه ساز مخصوص کتابفروشی
  • 5000مگابایت فضای هاستینگ یک عدد دامین رایگان به دلخواه. شامل
  • دامین رایگان شامل دامین های ir , .co.ir می باشد .در ضمن هزینه ای بابت عدم ثبت دامین عودت داده نمی شود. توجه