مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
پلن 2 هاست لینوکس 100 مگابایتی -

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
پلن 3 هاست لینوکس 200 مگابایتی -

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
هاست 1000 مگابایتی لینوکس -

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
هاست 200 مگابایت اختصاصی لینوکس داخل ایران -

هاست 2000 مگابایتی لینوکس -

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
هاست 3000 مگابایتی لینوکس -

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
هاست 5000 مگابایتی لینوکس -

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
هاست دانلود -

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (100.26.179.196) وارد شده است.