سفارش پکیج های فروشگاه ساز

فروشگاه ساز ۱۰۰هزار تومانی – شامل : ۵۰۰۰مگابایت فضای هاستینگ یک عدد دامین رایگان به دلخواه.

توجه: دامین رایگان شامل دامین های ir , .co.ir می باشد .در ضمن هزینه ای بابت عدم ثبت دامین عودت داده نمی شود.

سفارش هاست

فروشگاه ساز ۵۰۰۰۰تومانی – شامل : ۵۰۰مگابایت فضای هاستینگ یک عدد دامین ای ار رایگان.

توجه: دامین رایگان شامل دامین های ای ار می باشد .در ضمن هزینه ای بابت عدم ثبت دامین ای ار عودت داده نمی شود.

سفارش هاست

فروشگاه ساز ۴۳۰۰۰ تومانی – شامل : ۲۰۰مگابایت فضای هاستینگ

این پکیج فاقد دامین می باشد

سفارش هاست

فروشگاه فروش کارت شارژ و کارت اعتباری – شامل : ۵۰۰۰مگابایت فضای هاستینگ یک عدد دامین رایگان به دلخواه.

توجه: دامین رایگان شامل دامین های ir , com , net ,org , biz , .co.ir می باشد .در ضمن هزینه ای بابت عدم ثبت دامین عودت داده نمی شود.

سفارش هاست

فروشگاه ساز مخصوص کتابفروشی – شامل : ۵۰۰۰مگابایت فضای هاستینگ یک عدد دامین رایگان به دلخواه.

توجه: دامین رایگان شامل دامین های ir , .co.ir می باشد .در ضمن هزینه ای بابت عدم ثبت دامین عودت داده نمی شود.

سفارش هاست

فروشگاه ساز فروش فایل های دانلودی – شامل : ۵۰۰۰مگابایت فضای هاستینگ یک عدد دامین رایگان به دلخواه.

توجه: دامین رایگان شامل دامین های ir , .co.ir می باشد .در ضمن هزینه ای بابت عدم ثبت دامین عودت داده نمی شود.

سفارش هاست