تیر ۶, ۱۳۹۵

سفارش پکیج های فروشگاه ساز

فروشگاه ساز ۱۰۰هزار تومانی – شامل : ۵۰۰۰مگابایت فضای هاستینگ یک عدد دامین رایگان به دلخواه.

متصل به شتاب+ متصل به پست + کنترل پنل فارسی

توجه: دامین رایگان شامل دامین های ir , .co.ir می باشد .در ضمن هزینه ای بابت عدم ثبت دامین عودت داده نمی شود.

 

فروشگاه ساز ۵۰۰۰۰تومانی – شامل : ۲۰۰۰مگابایت فضای هاستینگ یک عدد دامین ای ار رایگان.

متصل به شتاب+ متصل به پست + کنترل پنل فارسی

توجه: دامین رایگان شامل دامین های ای ار می باشد .در ضمن هزینه ای بابت عدم ثبت دامین ای ار عودت داده نمی شود.

فروشگاه ساز ۴۳۰۰۰ تومانی – شامل : ۲۰۰۰مگابایت فضای هاستینگ

متصل به شتاب+ متصل به پست + کنترل پنل فارسی

این پکیج فاقد دامین می باشد

فروشگاه فروش کارت شارژ و کارت اعتباری – شامل : ۵۰۰۰مگابایت فضای هاستینگ یک عدد دامین رایگان به دلخواه.

متصل به شتاب+ متصل به پست + کنترل پنل فارسی

توجه: دامین رایگان شامل دامین های ir , com , net ,org , biz , .co.ir می باشد .در ضمن هزینه ای بابت عدم ثبت دامین عودت داده نمی شود.

فروشگاه ساز مخصوص کتابفروشی – شامل : ۵۰۰۰مگابایت فضای هاستینگ یک عدد دامین رایگان به دلخواه.

متصل به شتاب+ متصل به پست + کنترل پنل فارسی

توجه: دامین رایگان شامل دامین های ir , .co.ir می باشد .در ضمن هزینه ای بابت عدم ثبت دامین عودت داده نمی شود.

فروشگاه ساز فروش فایل های دانلودی – شامل : ۵۰۰۰مگابایت فضای هاستینگ یک عدد دامین رایگان به دلخواه.

متصل به شتاب+ متصل به پست + کنترل پنل فارسی

توجه: دامین رایگان شامل دامین های ir , .co.ir می باشد .در ضمن هزینه ای بابت عدم ثبت دامین عودت داده نمی شود.